Jednalo se o překonání vzdálenosti z koryta řeky Orlice, od mostu na Skálu s ukončením vedení před stavbou Nového zámku, v celkové délce 998 metrů s převýšením 21 metrů.  Tohoto ojedinělého výcviku se zúčastnily tyto sbory: Kostelec nad Orlicí – Skála, Kostelecká Lhota, DHZ Turá Lúka (Slovensko), FFW Triebes (Německo) a Kostelec nad Orlicí – město. 

Celkem bylo do této mimořádné akce zapojeno 51 hasičů, kteří spojili 63 kusů  hadic typu B a pět kusů hadic typu C. Kromě jedné hadice typu C žádná nezklamala a povedlo se všechny potřebné hadice propojit a vytvořit tak cestu vodě z Orlice až před Nový zámek.  

Vodu pomohly vytlačit až na samý vrchol tři požární přenosné stříkačky a automobilová stříkačka IFA, která čerpala vodu na samém začátku přímo z řeky Orlice.  Na konci celého vedení se ujali proudnic nejstarší členové městského sboru, Josef Novotný a Antonín Jiruška a zkropili dopravenou vodou zeleň parku.

Po zaslouženém obědě v hasičské zbrojnici na Skále, připraveným členy skaleckého sboru, Jirkou Láskou a Mírou Dobešem, následovala zase práce a to uklízení a ošetření použitého materiálu. V 16 hodin se všichni společně sešli na členské schůzi městského sboru. V průběhu schůze mimo jiné přednesl svou zdravici senátor Miroslav Antl, kamarádi z Triebesu i Turé Lúky. Posledně jmenovaní si pro nás připravili velké překvapení v podobě ocenění tří našich členů, Pavla Hanyka, Bedřicha Jasníka a Jaroslava Otčenáška mladšího medailí Za spolupráci.

Navečer všichni uctili u sochy svatého Floriána památku všech místních hasičů a hasiček, kteří už nejsou mezi námi.  Velice emotivní projev pronesl bratr Jaroslav Otčenášek starší. Akce se uskutečnila díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje a pod záštitou senátora Miroslava Antla. Velké poděkování patří panu Františku Kinskému za umožnění tohoto nevídaného výcviku v areálu parku Nového zámku.