Město Kostelec nad Orlicí nyní vyhlásilo veřejnou architektonickou soutěž o návrh řešení optimálního způsobu jeho celkové stavební obnovy. Provoz za současného stavu prý vyžaduje nemalé úsilí a finanční náklady.

Kulturní dům v centru města kdysi vznikl přestavbou původního hotelu.

„Od té doby se tu generace kosteleckých potkávají na plesech, divadlech, koncertech, těší se sem na promítání filmů i do svých prvních tanečních, do klubu je přivádí řada kulturních, společenských i nejrůznějších tradičních a volnočasových aktivit. Smutně vyhlížející a chátrající stavba však již dávno nesplňuje standardy multifunkčního prostoru. Ačkoli se na budově Sdruženého klubu Rabštejn zásadně podepsal zub času, nadále má tento dům kultury svoji specifickou a nezaměnitelnou atmosféru, a to nejen pro pamětníky," tvrdí starosta Kostelce nad Orlicí František Kinský.

"A právě proto je, myslím, nejvyšší čas proměnit důležité místo společenského dění v našem městě, nacházející se v jádru ochranného pásma souboru nemovitých kulturních památek, v reprezentativní kulturní centrum,“ vysvětluje dále František Kinský nutnost stavebního zásahu.

O tom, jak bude vypadat, má rozhodnout výsledek vyhlášené veřejné architektonické soutěže organizované podle pravidel České komory architektů. Otevřena je všem architektům z České i Slovenské republiky.

Prestižní porota

V Kostelci nad Orlicí se přitom podařilo sestavit prestižní porotu, která by měla být pro soutěžící zárukou erudovaného a objektivního posouzení jejich návrhů. jejím předsedou byl zvolen akademický architekt David Vávra. Dalšími členy jsou architekti Josef Mádr, David Baďura, Dušan Řezanina a náhradníci architekti Viktor Vlach a Jura Bečička. Členy poroty, která vybere tři nejlepší návrhy a další dva návrhy ocení odměnou, jsou také zástupci města Kostelce nad Orlicí - starosta města František Kinský, dále radní Vlastimil Šeda, ředitelka SK Rabštejn Marta Klimešová. Organizátorem architektonické soutěže je architekt Oldřich Bittner.

Návrhy lze podávat nejpozději do 31. března 2021. "Zasedání poroty k hodnocení návrhů proběhne 15. a 16. dubna příštího roku a následně budou vyhlášeny výsledky. Všechny odevzdané návrhy budou k vidění na výstavě, která bude uspořádána na přelomu jara a léta příštího roku," doplňuje Oldřich Bittner.