Stará radnice na rohu kosteleckého náměstí se dočkala nových oken. V budově dnes sídlí Základní umělecká škola F. I. Tůmy. Vyměněno bylo osm starých dřevěných oken. Práce na nemovitosti, která je kulturní památkou, probíhaly o prázdninách a vyšly na padesát tisíc korun. Obnova okenních výplní respektovala stávající profilaci, rozměr, členění i konstrukční uspořádání.