Řadit se začne od 9.30 hodin v Kozodrách u kapličky. Pak zamíří do Koryt a Kostelecké Lhoty. Divácká veřejnost je vítána stejně jako masky do průvodu.

Akce bude zakončena v Hostinci u Hubálků.