Město vychází vstříc hlavně turistům, jimž je bezplatná wi-fi zóna v centru určena především. Připojení není neomezené. Po půlhodině se automaticky přeruší. Účastník internetu se opětovně může přihlásit po půlhodinové pauze.

Při vyhledání wi-fi na mobilním telefonu, tabletu nebo notebooku se na displeji či monitoru objeví úvodní modrá obrazovka. Pro spuštění volného internetu stačí kliknout na žluté pole uprostřed.
Následuje automatické přihlášení a přesměrování na rozcestník, který nabízí užitečné informace právě turistům. Jediným kliknutím se pak lze dostat na oficiální webové stránky Kostelce nebo třeba na informační centrum. Po jediném stisku lze také zjistit odjezdy kostelecké městské hromadné dopravy, hledat v jízdních řádech nebo otevřít mapový portál Kostelce nad Orlicí.

Kostelečtí se zavedením nové služby, reagující na požadavky moderní doby, přidali k okresnímu městu, Dobrušce a Opočnu, kde už volný internet běží. „Není to nic nezbytného, ale je to moderní prvek, který lidem pomáhá v informovanosti. Lidé chtějí informace. Já takový krok považuji za část vývoje společnosti," uvedla před časem Jana Drejslová, místostarostka Rychnova. „Lidé se díky veřejné síti mohou podívat na stránky města a především zjistit důležité informace."