„Modernizace výuky zemědělských oborů je velmi důležitá. Současný dynamický vývoj oblasti zemědělství potřebuje na trhu práce dostatek dobře připravených odborníků. Naše střední škola na toto zareagovala a ke studiu nabízí dva perspektivní zemědělské obory, a to agropodnikání a zemědělec–farmář. Rekonstrukcí školního statku, kde probíhá praktická výuka právě zemědělských oborů, chceme budoucí žáky ještě více motivovat a posílit jejich zájem o studium, ale zároveň zkvalitnit a zatraktivnit výuku současným žákům,“ řekl náměstek hejtmana Arnošt Štěpánek pro oblast školství.

Stavební práce zahrnují rekonstrukci a dostavbu bývalých stájí, přístavbu venkovní učebny, novostavbu recyklačního skleníku a venkovního skladu. Součástí projektu je také stavba venkovní zdi a úprava zpevněných ploch.

S demolicí se už začalo

Bývalé stáje se už začaly zčásti demolovat. Stavbaři ke zbylé části přistaví nové křídlo s napojením na vodu, kanalizaci, plyn a také zde umístí vzduchotechniku a elektroinstalaci. Celý objekt následně zateplí. V prvním nadzemním patře projdou rekonstrukcí garáže pro drobnou mechanizaci a vzniknou zde šatny a hygienické zázemí pro žáky. Ve druhém patře pak budou čtyři nové učebny, kabinet a hygienické zázemí pro učitele. Nejen to přinese rozsáhlá proměna.

Vizualizace nového pavilonu s urgentním příjmem.
Rychnovská nemocnice pořídila s dotací vybavení pro nový multioborový pavilon

„Součástí projektu je také přístavba nové venkovní učebny ve tvaru tradiční stodoly se sedlovou střechou, na kterou naváže celoprosklený skleník s vlastním vytápěním, osvětlením, se střešními automatickými okny proti přehřátí i závlahovým systémem. Žáci budou moci využívat skleník celoročně, což jim lépe umožní aplikovat naučené znalosti přímo v praxi. Do skleníku také umístíme technologie pro využívaní dešťových vod, kdy před retenční nádrží bude akumulační jímka s biologickým filtrem, aby docházelo k rozkladu spláchnuté organické hmoty jako například listí, na kal,“ uvedl v tiskové zprávě kraje první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za gesci investic a inovací.

S financováním má pomoci dotace

Součástí projektu s názvem Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a SOU CHKT v Kostelci nad Orlicí je rovněž stavba již zmíněného samostatného jednopodlažního venkovního skladu. Ten bude mít tradiční sedlovou střechu rozdělenou na dvě části – otevřený přístřešek bude sloužit pro skladování sena a další část bude určená pro líhně. V objektu se počítá s napojením na vodovod, kanalizaci a s rozvody elektroinstalací.

„Dokončení všech stavebních prací za zhruba 30,6 milionu korun bez DPH plánujeme koncem roku 2025 a poté začneme prostory vybavovat potřebnou technikou a nábytkem. Předpokládáme, že s celým financováním nám pomůže dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s maximální předpokládanou výší 29,6 milionu korun bez DPH,“ doplnil Bulíček.

S využitím tiskové zprávy

Střední zemědělská škola a Střední odborného učiliště chladicí a klimatizační techniky v Kostelci nad Orlicí vzdělává ve školním roce 2023/2024 celkem 304 žáků. Do obou zemědělsky zaměřených oborů vzdělání chodí 190 žáků, kteří školní statek využívají. Dalším zaměřením střední školy chladicí a klimatizační technika, žáci se mohou vzdělávat dalších dvou oborech. S výučním listem zakončí obor elektromechanik pro zařízení a přístroje a maturitní zkouškou obor mechanik elektrotechnik.

/Zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje/

Mohlo by vás zajímat: Hanička má nové lákadlo. Virtuální houfnice se pohybuje, sama nabíjí i střílí

Zdroj: Deník/Jana Kotalová