Pomoci by měla přeložka. Ačkoli bylo ve hře několik variant, tou nejpravděpodobnější se dlouhodobě zdá varianta E. Její trasa by vedla přes katastrální území Kostelce nad Orlicí. Právě proto bylo třeba, aby ji místní zastupitelé podpořili. Mnoho z nich však bylo proti. O přeložce se jednalo na několika zasedáních zastupitelstva.

Minulý týden pro ni nakonec většina kosteleckých zastupitelů zvedla ruku. Zastupitelé chtějí, aby byla častolovická přeložka spojena s jižním obchvatem Častolovic a severním obchvatem Kostelce. Podle informací, které na jednání zprostředkoval starosta František Kinský, se na přípravě těchto akcí již začalo pracovat.

Na jednání vystoupil i starosta Častolovic Zdeněk Praus. „Přijel jsem jako občan," uvedl svou řeč, ve které zastupitele přesvědčoval, aby trasu E podpořili. I podle Prause je to totiž cesta, jak se domoci obchvatů. Navíc příprava stavby přeložky zabere řadu let, je proto prý nutné začít co nejdříve.

Někteří kostelečtí zastupitelé však s trasou nesouhlasí. Jedni tvrdí, že by byla vhodnější západní cesta kolem Častolovic, protože východní trasa E naruší krajinu a ekosystém potoku Štědrá a celé lokality západního konce Kostelce.

Druzí argumentují tím, že nevěří řečem, které slibují návaznou stavbu obchvatů Častolovic a Kostelce a mají obavu z toho, že po realizaci přeložky E se už Kostelec obchvatu nikdy nedočká – úřady podle nich určí, že obchvaty nejsou potřeba.

Zastánci stavby jsou zase naopak toho názoru, že pro město je příslib stavby jedinou šancí, a že když by přeložku E nepodpořili, „nikdo by se s nimi dále nebavil".
Pokud vše půjde dobře, přeložka by se mohla stavět po roce 2020, její odhadované náklady jsou 340 milionů korun. Ve hře byla i varianta, která by vedla na západní straně Častolovic. Ta byla zamítnuta pro svou mimořádnou finanční i technickou náročnost vyvolanou složitými geologickými podmínkami.