„Jsem rád, že jsme včas společně přistoupili k výuce na dálku. Jsem přesvědčen, že možnost využití Moodle, Bakalářů, Facebooku, emailů a Microsoftu Teams, přináší kvalitní možnosti vzájemné komunikace se žáky v rámci výuky,“ uvedl ředitel obchodní akademie Václav Pavelka.

Dále ředitel školy v návaznosti na vyjádření ministra školství shrnul pro studenty nejdůležitější informace, které však budou ještě záviset na průběhu epidemie. Ředitel momentálně plánuje 14 dnů po otevření školy jednotnou přijímací zkoušku, která se bude konat jen v jednom kole a v jednom náhradním termínu. Maturita by se měla uskutečnit 21 dnů po otevření škol, a to bez písemné části z českého jazyka a cizích jazyků. Studenti složí pouze didaktický test, který poté škola opraví.

V případě, že nedojde k otevření školy, má Václav Pavelka vymyšlenou náhradní variantu. „Pokud do 1. června 2020 nedojde k otevření škol, známky na maturitním vysvědčení budou vypočteny jako průměr z posledních tří vysvědčení (1. a 2. pol. 3. ročníku a 1. pol. 4. ročníku). Pokud by žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonání komisionálního přezkoušení.“

Ředitel Obchodní akademie Kostelec nad Orlicí zároveň dodal, že se zatím nepředpokládá krácení letních prázdnin.