V době mimořádného opatření poskytuje pomoc v podobě zajištění nákupu potravin a léků, kterou nemohou zajistit z vážných důvodů rodina nebo osoba blízká. V případě potřeby se lidé mohou obracet na telefonní číslo 777 464 110 nebo na odbor sociálních věcí Městského Úřadu Kostelec nad Orlicí.

Telefon je k dispozici od pondělí do čtvrtka mezi 8. a 11. hodinou. Město zároveň vyzývá občany, kteří mají informaci o někom, kdo by zmiňovanou službu využil, ať také volají na uvedené číslo.