Tudíž nebudou k dispozici pracoviště matriky, památkové péče, školství a kultury, odbor ekonomiky, správy majetku a vedení města.