Seznámí vás s prací a výsledky dlouhodobého výzkumu českých egyptologů v archeologické lokalitě Abúsír, která je jako důležitá součást egyptského pyramidového pole zahrnuta do seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Cílem abúsírského projektu je hlavně účinná konzervace památek a jejich záchrana pro budoucnost.