V rámci stavebních prací byla provedena celková rekonstrukce ulic včetně komunikací, chodníků kanalizačního a vodovodního řadu, přípojek a veřejného osvětlení. Finanční objem opravy ulice Pivoňkova je 2 736 620,70 korun, ulice Fr. Zoubka město vyšla na 2 729 481,70 korun. Obě rekonstrukce byly realizovány v průběhu měsíců duben až srpen letošního roku.