Z podzimních voleb 2014 v Kostelci nad Orlicí vzešlo vítězně Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté v čele s tehdejším starostou Jiřím Bartošem. Na ustavujícím jednání však zastupitelé tajným hlasováním zvolili za nového starostu Františka Kinského (Iniciativa občanů). Ten v komunálních volbách získal od kosteleckých voličů vůbec nejvyšší počet hlasů ze všech kandidátů.

Už v minulosti hýbalo kosteleckou radnicí několik kauz. Nepříjemným situacím se nevyhnula ani v tomto volebním období, a to hlavně v souvislosti s odchodem některých úředníků. Na neutěšenou personální situaci na městském úřadě upozorňuje i zastupitel Jan Šlaj (ČSSD): „Za toto volební období byli téměř kompletně vyměněni všichni vedoucí odborů a podstatná část zaměstnanců.“

Koho máme na radnici?
Starosta:
František Kinský (Iniciativa občanů)

Místostarosta:
Tomáš Langr (uvolněný)
Tomáš Kytlík (neuvolněný)

Radní:
Bedřich Jasník, Václava Mlatečková, Milan Musil, Vlastimil Šeda

Zastupitelé:
Tomáš Alt, Jiří Bartoš, Vilém Drahorád, Lenka Forchová, Iva Jelínková
Rudolf Kameník,Jiří Kotásek, Václav Krejsa, Luboš Lerch, Luboš Mottl, Jan Šlaj, Petra Zakouřilová, Josef Žid, Věra Žižková

Výsledky voleb 2014:
1. SNK Evropští demokraté, 19,54 5 % hlasů, 5 mandátů
2. ANO 2011, 13,51 % hlasů, 4 mandáty
3. Východočeši, 12,57 % hlasů, 3 mandáty

„Za zmínku stojí i změny na postu tajemníka úřadu, když se během tohoto období vystřídali čtyři ředitelé úřadu, což je zřejmě v rámci České republiky rekord,“ zdůrazňuje Jan Šlaj, který také shledává rezervy v komunikaci vedení města se zastupiteli a občany města či v oblasti čerpání dotací.

Mezi úspěchy řadí právě dokončovanou rekonstrukci sportovního stadionu, uzavření smlouvy o odkoupení bývalého dětského domova a zvláštní školy a rekonstrukci ulic Na Lávkách a Riegrova. „Domnívám se však, že za uplynulé období se dalo stihnout více investičních akcí, zejména jsme se téměř neposunuli ve věci vybudováni obchvatu kasáren a s tím související přeložky ulic Pod Vávrovem a Mánesova, za neúspěch pak považuji poskytnutí souhlasu zastupitelstvem města s trasou plánovaného jihovýchodního obchvatu Častolovic, který by měl vést po katastrálním území města Kostelce nad Orlicí, čímž Kostelec sám sebe v otázce vybudování obchvatu odeslal na vedlejší kolej,“ dodává Jan Šlaj.

Rekonstrukce stadionu

Starosta František Kinský si uvědomuje, že nemůže uspokojit potřeby a přání všech obyvatel města a je třeba si určit priority. „O nich se dále rozhoduje demokraticky. V tomto ohledu si dovolím práci mého týmu hodnotit jako převážně úspěšnou. Pokud bych měl vyzdvihnout realizované projekty, jednoznačně bych na prvním místě jmenoval rekonstrukci a modernizaci Stadionu mládeže, opravy ulic, opravu páteřní komunikace Kosteleckou Lhotou, vnější i vnitřní přestavbu stravovacího pavilonu u obchodní akademie a v neposlední řadě větší i drobné akce a opravy včetně úspěšného řešení havárií,“ říká starosta František Kinský. Ten se vyjádřil i k jednání o přesunu trasy obchvatu Kostelce: „Původní vedení trasy totiž omezovalo jakýkoliv rozvoj Kostelce severním směrem k potoku Štědrá. Nová trasa, navazující na plánovaný obchvat Častolovic, zcela severní část Kostelce uvolňuje, a to jak pro výstavbu rodinných domů, tak pro zemědělskou výrobu. V současné době se pracuje na ekonomickém srovnání a vyhodnocení obou variant.“

A co považuje za neúspěch? Nepodařilo se zrekonstruovat silnici za kasárnami od silnice I/11 k železniční trati. „Považoval jsem za svou osobní čest problém vyřešit. V tomto případě se nejedná o investici městskou, nýbrž krajskou. První dva roky byly krajské priority upřeny jinam. Se současným vedením kraje jsme našli společné východisko a máme příslib, že v roce 2019 by snad měla být přeložka v první etapě realizována. Pokud bych měl hodnotit svou práci, musím objektivně říci, že je vždy co zlepšovat, a to jak v komunikaci s občany, tak i směrem k zaměstnancům úřadu,“ dodává starosta.

Úspěch
SPORTOVCI ZÍSKAJÍ LEPŠÍ ZÁZEMÍ. V Kostelci nad Orlicí právě finišuje rekonstrukce atletického stadionu.

Průšvih
ODCHODY ÚŘEDNÍKŮ. Na postu tajemníka městského úřadu se vystřídali čtyři lidé.