Také do života v Nebeské Rybné zasáhlo po druhé světové válce vysídlení německého obyvatelstva, následkem čehož téměř zanikla. Přesto se tu dodnes zachoval jeden z mála čistě klasicistních kostelů v regionu, který tvoří dominantu krajiny. Nutno však podotknout, že už hodně sešlou. Omítka se drolí, některé skleněné výplně z tabulek v oknech vypadaly, hodiny zrezavěly a výplně oken ve věži svatostánku také žádnou parádu nedělají.

Kostel je zasvěcen svatému Filipovi a Jakubovi, jejichž sochy najdeme před vchodem do svatostánku. Dveře jsou však zavřené, visí na nich cedule s oznámením, že obnova je prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury.

Chrám byl v letech 1847 až 1859, nahradil dřívější dřevěný kostel, který vyhořel. Památkově chráněn je od 27. března roku 2015.

"V současné době se jedná o jedinou čistě klasicistní novostavbu v dané části Orlických hor a Podorlicka. Sochy doplňují kulturněhistorický akcent areálu," uvádí památkový katalog.

Jenže i když je již téměř sedm let pod památkovou ochranou, na jeho stavu to příliš znát není. A to nejen z venku. Uvnitř je na tom daleko hůře.

Poblíž kostela svatého Filipa a Jakuba i památník obětí první světové války.Poblíž kostela svatého Filipa a Jakuba i památník obětí první světové války.Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Klasicistní kostel sv. Filipa a Jakuba stojí na otevřeném návrší nad silnicí vedoucí z Rokytnice v Orlických horách do Zdobnice, nedaleko od něj se nachází i fara a šikmo od kostela přes silnici hřbitov. I na něm zub času zahlodal, nápisy na mnoha pomníčcích jsou už sotva znatelné, jiné tu leží položené k zemi. Hřbitov byl založen už v roce 1656, má kruhový tvar bez oplocení. Stal se místem posledního odpočinku pro obyvatelé nejen z Nebeské Rybné, ale i okolních vesnic. Naposledy se tu prý pohřbívalo v roce 1965.

"Do kostela památkáři nařídili zákaz vstupu, konání veškerých bohoslužeb či koncertů. Kostel je zavřený. Na několika místech se v něm propadl strop. Ten kostel je přenádherný skvost, ale památkáři téměř sedm let přihlížejí, jak chátrá. Je mi z toho smutno a úzko. V podstatě teď je provizorně opravená jen střecha, protože jsem ji dával do pořádku, alespoň aby tam nepršelo," říká současný administrátor farnosti Jaroslav Kolbaba, který zde působí teprve rok a půl.

Před sebou má spousty práce. Má na starosti území napříč Orlickými horami od Říček až po Petrovice a kostel v Nebeské Rybné není jediný, který potřebuje pořádnou finanční injekci na rekonstrukci: "Například na kostele v Klášterci byl rozpočet nějakých 13,5 nebo 14 milionů korun a teď se tam bude dělat už sedmá nebo osmá etapa. Když pak srovnám Klášterec s Nebeskou Rybnou, je to po finanční stránce i co se stavu kostela týče, nesrovnatelné. V Nebeské Rybné budou opravy daleko nákladnější."

Je na ně už nejvyšší čas.

"Pro mě je neuchopitelná jedna věc, když budete mít rodinný dům, každý rok do něj budete investovat takovým způsobem, abyste ho udržovali. Tady se nechala kulturní památka zničit tím, že se kolem ní chodilo a nic se nedělo. Až když je v katastrofálním stavu, tak jsou najednou všichni v pozoru a všichni chtějí opravovat. Už tam jsou svolaní odborníci - památkáři, statik, odborníci na malby a další, teď se zažádá o dotace a příští rok by se mělo začít s nějakou první etapou zásadnějších oprav," dodává Jaroslav Kolbaba.