Proti minulým letům to je pětkrát více. Do Česka se totiž kormoráni stahují z okolních zemí, kde přestali být plošně chránění. A vloni navíc škody umocnila výjimečně mírná zima, která ptákům umožnila u rybníků zůstat.

Největší ztráty hlásí rybářské firmy z Chlumecka, Bydžovska a Rychnovska. „Jde o Třesickou rybniční soustavu, Velký chlumecký rybník, rybníky Broumar, Semechnický a velký a malý Haukvic,“ řekl radní hradeckého kraje pro životní prostředí Jiří Vambera.
Škody rybáři nahlašují kraji, který je shromažďuje a předává ministerstvu financí. To pak proplácí rybářům náhrady. Od kraje mohou rybáři dostat výjimku, aby mohli ptáky plašit či dokonce střílet.

„Na menších vodních plochách, jako jsou líhně, sádky či rybochovná zařízení, je možné proti kormoránům instalovat plašiče či sítě. Toto však není možné na rybnících o rozloze desítek hektarů,“ dodal Josef Brát z odboru životního prostředí a zemědělství hradeckého krajského úřadu.
Kormoráni působí škody i v dalších krajích. Na Olomoucku už rybáři sepsali petici za jeho vyškrtnutí ze seznamu chráněných ptáků. Kormoráni se pro úlovek potopí až deset metrů hluboko a spořádají denně půl kilogramu ryb.

(kim)

 

Kormoráni spořádali vkraji ryby za více než milion korun

Za poslední zimu, vobdobí od listopadu 2006 do května 2007, spořádali kormoráni na rybnících vKrálovéhradeckém kraji ryby za 1,3 milionu korun. Škody způsobené těmito ptáky hlásí Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje rybářské firmy. Krajský úřad informace shromažďuje a předává ministerstvu financí, které náhrady škod rybářům prostřednictvím kraje vyplácí.

„Nejčastěji jsou škody způsobené rybářským firmám vkraji hlášeny zrybníků na Chlumecku a Bydžovsku – Třesická rybniční soustava či Velký chlumecký rybník, nebo zRychnovska – Broumar, Semechnický rybník, velký a malý Haukvic,“ řekl radní Královéhradeckého kraje Jiří Vambera, který odpovídá za životní prostředí.

Pokud rybáři chtějí ptákům v plenění svých chovů zabránit, musí získat od krajského úřadu výjimku. Pak mohou tyto ptáky plašit či střílet. Kormoráni jsou vČeské republice chránění.

Na menších rozlohách jako jsou líhně, sádky, rybochovná zařízení je možné instalovat plašiče či sítě. Toto však není možné na rybnících o rozloze desítek hektarů,“ uvedl Josef Brát zodboru životního prostředí a zemědělství královéhradeckého krajského úřadu.

Vuplynulé sezoně škody způsobené kormorány na rybnících výrazně vzrostly kvůli výjimečně mírné zimě, která těmto ptákům umožnila u rybníků zůstat. Kormoránů vČeské republice neubývá: i přes možnost výjimečných odstřelů se knám postupně stahují i z jiných zemí, kde byla zrušena plošná ochrana a možnost jejich odstřelu je tak podstatně vyšší.

Krajský úřadmá (ze zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů) roli administrátora, u kterého poškození žádají o náhradu škody. Krajský úřad žádost zkontroluje, zda obsahuje předepsané náležitosti, případně žadatele vyzve kdoplnění žádosti. Pokud žadatel splní podmínky pro přiznání náhrady, odešle krajský úřad podklady s doporučením na uhrazení škody ministerstvu financí, které v případě splnění podmínek pro náhradu škody vydá rozhodnutí o přiznání náhrady škody ve formě neinvestiční účelové dotace na účet kraje. Tenčástku převede na účet poškozeného.

Imrich Dioszegi

mluvčí Královéhradeckého kraje

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) není prioritním druhem z hlediska Směrnice o ptácích a v mnoha zemích není hájen a má povolenou dobu lovu. Tato úpravaje v kompetenci národních legislativ; členské státy EU mají možnost vyjednat si výjimkyz obecné ochrany ptákůu Evropské komise.

 

Kormorán velký

Stupeň ohrožení v Česku: Vyžadující další pozornost

Taxonomické zařazení Binomické jméno

Kormorán velký
Kormorán velký
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Strunatci (Chordata)

Podkmen: obratlovci (Vertebrata)
Třída: Ptáci (Aves)
Podtřída: letci (Neognathae)
Řád: Veslonozí (Pelecaniformes)
Čeleď: Kormoránovití (Phalacrocoracidae)
Rod: Kormorán (Phalacrocorax)
Phalacrocorax carbo
Linné, 1758


Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) je veliký jako husa, černě zbarvený, s tenkým na špičce zahnutým zobákem a lysým hrdelním vakem. Ve svatebním šatě má peří na hlavě a krku bělavé. Samec a samice se navzájem neliší, mláďata jsou hnědavá a spodní stranu těla mají bělavou. Na vodě má hluboký ponor těla a zvednutou hlavu, často se potápí. Odpočívá na kamenech nebo stromech u vody ve vzpřímeném postoji s často roztaženýmí křídly.

Kormorán velký se ozývá drsným krákoráním.

Hnízdění

Hnízdí na mořském pobřeží a v ústích řek, v poslední době se vyskytuje i ve vnitrozemí např. na Balatonu nebo v oblastech s větším počtem vodních nádrží (přehradní nádrže či rybníky) , kde jeho hejna páchají velké škody rybářům na nasazených rybách. Proto je mnohde povolena jejich regulace odstřelem. Hnízdí pospolitě ve velkých koloniích na listnatých stromech v dubnu až červenci jednou ročně. Hnízdo je vystavěné z větví a klacků.

Samice snáší 3 - 4 světle modrá vejce.

Potrava

Živí se výlučně rybami s velikostí především v rozpětí 10 až 20 cm. Lovy kormoránů jsou vysoce organizované, kormoráni umí hlasitým plácáním křídel nahánět ryby po rybníce (nádrži) z jedné strany na protější břeh a pak je na malém prostoru u břehu masivně loví.

Výskyt v ČR

Kormorán velký je částečně tažný pták, někdy přezimuje v Česku u nezamrzajících vodních plochách.

V České republice je kormorán velký chráněn a je rovněž v příloze I evropské Směrnice o ptácích Natura 2000. Hnízdící populace se vyskytují na rybnících CHKO Třeboňsko a v dolním Podyjí, jejich početnost dosahuje několik set kusů. V podzimních měsících ovšem přetahují přes území zejména jižních Čech až desítky tisíc kormoránů, jejichž lov může v krátkém časovém období vést k výrazným škodám na rybí obsádce. Proto je kormorán zahrnut v zákoně o náhradě škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů. Každý majitel rybníka tak může na základě prokázané škody požádat o náhradu, která je mu vyplacena z rozpočtu Ministerstva životního prostředí. Navíc v nejexponovanějších lokalitách je povolen odstřel. Kormorán ovšem nemá dobré maso ani vhodné peří a jeho odstřel tak má výhradně regulační účel.

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie