Od 9 do 15 hodin tak mohou podnikatelé získat individuální konzultaci, která se zaměří na podporu jak těch začínajících, tak těch stávajících. Akce se koná pod patronátem Czechinvestu a města Dobruška. Závazné registrace bylo však nutno odeslat pořadatelům do 20. dubna.

Kromě jiného se zaregistrované firmy a zaregistrovaní živnostníci dozvědí o programech z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Konzultace též budou směřovat například k podpoře exportu.