Kontrola se uskutečnila 16. března a vyvrátila tvrzení o nehygienickém prostředí na operačním sále. To měl být také jeden z argumentů vedení Oblastní nemocnice Náchod, pod kterou Opočno patří, k rušení.

Jako další důvod ke zrušení oddělení uvádí ředitel Oblastní nemocnice Náchod Miroslav Vávra ekonomické hledisko.

Kontrola: výborné výsledky

„Výsledky kultivací potvrzují správnou účinnost prováděných dezinfekčních postupů jako jednoho z nejdůležitějších opatření v prevenci nozokomiálních nákaz,“ vyjádřila se ve zprávě, kterou má Deník k dispozici, hygienička Irena Hájková. „Dosažené výborné výsledky z poslední kontrolní návštěvy dokladují skutečnost, která byla opakovaně potvrzena šetřením v uplynulých letech. Pracoviště operačního sálu chirurgického oddělení nemocnice v Opočně vykazuje dlouhodobě díky vysoké odborné úrovni a výjimečnému personálnímu nasazení adekvátní výsledky v zajištění požadovaných hygienických podmínek pro provoz oddělení,“ pokračovala Hájková.

Deset tisíc podpisů

Reakci ředitele náchodské oblastní nemocnice Miroslava Vávry na výsledky kontroly sálu se do uzávěrky nepodařilo získat.

Proti zrušení chirurgie se vyjádřila veřejnost z Opočna a okolí, která formou dvou petic hlasovala jednoznačně pro zachování oddělení: „Obě petice, první iniciovanou občany Opočna, druhou iniciovanou městem, převzal z rukou starosty města Opočna Štěpána Jelínka a zástupce občanů Opočna Jiřího Kosaře, hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc. Pod petici iniciovanou městem se podepsalo 8049 občanů z téměř 250 měst a obcí blízkého i vzdálenějšího okolí. Petici iniciovanou občany pak signovalo 2360 lidí,“ vyjádřili se zastupitelé města Opočno.

Víra v komunikaci

„Věříme, že hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc dodrží slib a bude komunikovat se zástupci města při jednání o osudu chirurgického oddělení,“ vyslovil své přání starosta Opočna Štěpán Jelínek, který byl sám operován před dvěma měsíci na operačním sále, o jehož další existenci se jedná. „Také doufáme, že pro Královéhradecký kraj bude směrodatné přání lidí, kteří si oddělení chirurgie přejí zachovat a využívají ho,“ dodal starosta.

DISKUTEJTE:
Je zrušení chirurgického oddělení optimálním krokem pro region?