Přetížená silnice číslo 14 bude na současné trase pulzovat do roku 2025, kdy by měl být nový dvoukilometrový úsek hotový. Až pak se po letech příprav a vleklém sporu o pozemek doprava mířící zejména do závodu Škody Auto v Kvasinách zklidní.

První práce na obchvatu začnou už letos na podzim a příští rok na jaře. „Půjde o archeologický výzkum a přeložky sítí vysokého napětí. Teď je to pro nás téma číslo jedna,“ říká starosta Solnice Jan Hostinský.

Vizualizace obchvatu Solnice. Stavba by mohla začít už v roce 2024.
Stavba obchvatu Solnice začne příští rok. Letos se na trasu vrhnou archeologové

V současné době se v centru města rekonstruuje zhruba půlkilometrový úsek silnice a na cestě do Rychnova nad Kněžnou k průmyslové zóně je objížďka. Práce jsou předzvěstí klíčového obchvatu. Od něho si místní slibují, že se zbaví kolon, podle kterých přesně poznají, kdy se ve škodovce střídají směny. „Nedá se tady přejít. Přechody jsou navíc daleko od sebe. Jeden je támhle dole, další až skoro za náměstím,“ ukazuje Marie Rázlová procházející po chodníku u silnice se svým psem.

Pro Solnici klíčová stavba naváže na již hotovou část jihozápadního obchvatu. Dvoupruhová silnice o délce zhruba 1700 metrů povede přibližně 150 metrů západně od města do nezastavěného území, které tvoří mírně zvlněná krajina. Komunikace povede částečně v násypu a z části v zářezu a bude pokračovat západně od města směrem na sever.

Stavba obchvatu nebude jednoduchá, protože mimoúrovňově překříží dvě místní silnice, dvě účelové komunikace směrem na Černíkovice, silnici III. třídy, řeku Bělou a další dva vodní toky. „Ve své severní části se napojí novou okružní křižovatkou do stávající stopy silnice I/14,“ píše se ve zprávě Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Jen málokde ovlivňuje průmysl život intenzivněji než v Kvasinách a Solnici na Rychnovsku.
U škodovky se žije v rytmu třísměnného provozu. Daní za rozvoj je i ztráta klidu

Výstavbu v poslední době zdržovaly spory o jeden z pozemků v trase obchvatu. Nyní již podle starosty zahájení budování obchvatu nic nebrání.

„Měli jsme problémy s vyvlastňováním nemovitostí, které se táhly roky a dnes už jsou vyřešené. Kromě obchvatu je pro nás důležité i doplnění kruhového objezdu mimoúrovňovou křižovatkou, abychom oddělili auta vyjíždějící z fabriky,“ připomíná Jan Hostinský.

Součástí obchvatu budou čtyři mosty i protihluková stěna a vzniknou na něm také dvě okružní křižovatky. Nejdelším mostním objektem bude estakáda o čtrnácti polích umožňující mimoúrovňové převedení silniční dopravy přes místní komunikaci, řeku Bělou a její údolní nivu a místní komunikaci.

Tady vyroste nová část průmyslové zóny u Solnice. Jana Jiráňová přibližuje budoucí podobu průmyslové zóny a staveb, které s ní souvisejí.
Nový výběh pro tygra bude mít podjezd, mosty, tři kilometry silnic i suchý poldr

Obchvat Solnice je pomyslným vyvrcholením obrovských investic, které do silnic na Rychnovsku stát investoval po rozšíření automobilky a dalším rozvoji průmyslové zóny, která se táhne až do blízkosti zhruba pět kilometrů vzdáleného Rychnova nad Kněžnou.

„Fabrika tady vždy byla, ale pracovalo tam 800 až 900 lidí. To se s dneškem nedá srovnat. Postupně se počet zvyšoval až se ustálil na 4 tisících. I takové množství území bez problémů absorbovalo, ale více než dvojnásobný skok po roce 2015 všechno převrátil,“ popsal nedávno starosta Hostinský.

Kvasinský závod Škoda Auto zaměstnává 9 tisíc lidí a v roce 2019 vychrlil rekordních 320 tisíc automobilů. V celé průmyslové zóně Solnice-Kvasiny pracuje zhruba 13 tisíc lidí.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Před osmi lety začal na základě několika vládních usnesení a také memoranda podepsaného mezi vládou, krajem a společností Škoda Auto projekt s názvem Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. Celková státní podpora projektu činí přes 8 miliard korun.

„Silnice nebyly připravené na tak velký přiliv pracovníků a automobilové dopravy. Tento dluh se daří rychle a efektivně splácet. Městům a obcím v okolí průmyslové zóny od nadměrné dopravy postupně ulevují četné dopravní stavby,“ konstatoval krajský hejtman Martin Červíček.

Kromě zaměstnanosti, vysokých mezd či návaznosti dalších dodavatelů přináší škodovka i rozvoj obou obcí a zejména nezbytnou výstavbu silnic, křižovatek a obchvatů.