Kudy silnice povede?Akce bude realizována na základě usnesení vlády č. 97/2015, v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu".

Stavba je jednou z nejvýznamnějších investic mezi akcemi zařazenými do rozvoje průmyslové zóny v okolí kvasinské automobilky. Podílet se na ní budou Královéhradecký kraj a Ředitelství silnic a dálnic. „Spolupráci posvětí smlouva, jejíž podpis schválila krajská rada," řekl tiskový mluvčí Královéhradeckého kraje Michal Friček.

„ Stavební práce spočívají v napojení nové komunikace na stávající kruhový objezd a vybudování dvou mimoúrovňových křížení se silnicí třetí třídy a místní komunikací a nového kruhového objezdu na silnici I/14 mezi Solnicí a Ještěticemi. Délka nové komunikace bude 1,7 kilometru," uvedl krajský radní pro oblast investic Josef Dvořák.

Tento záměr je v souladu s platným územním plánem města Solnice. Přípravu stavební akce zajišťuje Královéhradecký kraj za využití stoprocentní dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a po získání stavebního povolení předá takto připravenou stavbu Ředitelství silnic a dálnic, správě Hradec Králové, která bude realizovat její výstavbu.

Celkové náklady se v současných cenách odhadují na 227 milionů korun včetně DPH.

Velké peníze putují také do dopravní infrastruktury. Dnes je již jisté, že na mapě okresu vznikne další obchvat – tentokrát města Solnice.

Právě jejím středem projíždějí denně tisíce osobních i nákladních vozidel a situace by se mohla ještě zhoršit. Místním velká dopravní zátěž velmi vadí.
„Bydlím v Zámecké ulici kousek od automobilky. Je to hrozné, kolem nás jezdí spousta aut. Nám v této části obchvat příliš nepomůže, protože si tudy řidiči budou zkracovat cestu i nadále, ale určitě je ve městě potřeba. Uleví se alespoň dopravní zátěž na zdejším náměstí," prozradila Marie Jakubcová ze Solnice.
I když místní vědí, že kvasinská automobilka je zde hlavním zaměstnavatelem, každodenní kolony proudících aut přímo město se jim nelíbí.

„Provoz je tu hodně veliký, určitě nový obchvat uvítám. Když končí ve dvě směna v automobilce, je to opravdu hodně znát, odklon dopravy by situace rozhodně o sto procent zlepšil" svěřuje Marie Barvířová, která v Solnici pracuje.

V Solnici již část obchvatu stojí – nyní by měla být dostavěna jeho druhá etapa. Ta naváže na stávající část, která vede od kruhového objezdu na silnici I/14 mezi Rychnovem nad Kněžnou a Solnicí po kruhový objezd na silnici II/321 mezi Solnicí a Domašínem. Stavba vyjde na 227 milionů.

Častolovická přeložka

Častolovice – – Komenského ulice, která se městysem proplétá směrem od kruhového objezdu na Solnici kolem školy a kulturního domu U Lva, je trnem v oku místním obyvatelům i podnikatelům.
Těžká nákladní doprava, která tu denně projíždí nejen z kvasinské automobilky, ničí okolní domy, ve kterých se nachází praskliny. Kamiony však mají problém úzkou cestou projet. Projít po chodníku je proto někdy doslova hazardem, není totiž výjimečné, že náklaďáky najíždí na chodník, aby se vyhnuly. Čas od času se tu do sebe dokonce zaklesnou zpětnými zrcátky.

Častolovice by chtěly přeložku, která by vedla podlé zámeckého parku – tedy takzvanou východní cestu. Proti ní se staví Kostelec, přes jehož katastrální území by měla přeložka vést. Na podzimním zasedání kosteleckého zastupitelstva jeho členové tento záměr nepodpořili. A to ačkoli jim bylo předkládáno, že je to jedna z možností, jak se do budoucna domoci severního obchvatu Kostelce. Zda a kdy se bude přeložka častolovické Komenského ulice stavět, proto zatím není jasné. (zem)