Nová rada města ji však zrušila a služba je už od začátku listopadu minulostí. Tajemník městského úřadu Jan Šťastný nyní prozradil, co mělo členy rady k rozhodnutí přimět: „Cílem služby bylo naplnění zákona o sociálně-právní ochraně dětí – tedy zajištění pomoci při osobní péči o svěřené dítě osobám pečujícím a pěstounům. Služba měla být financovaná ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, to se však nedělo."

Podle tajemníka rada zjistila, že je služba poskytovaná za jiných podmínek. „Nejenže bylo hlídání dětí poskytováno rodičům, kteří nejsou pečujícími osobami nebo pěstouny, ale nebyl dodržen ani správní obvod Kostelce nad Orlicí, ani způsob financování. Není bez zajímavosti, že 75 procent hlídání, celých 2802 hodin, využívalo pouze sedm rodin, nešlo o pěstouny. Ani úhrada poskytovaných služeb nebyla v souladu s původním plánem. V konečném důsledku tak město zaplatilo 580 tisíc korun," napsal tajemník.