V průběhu dopoledne se v tělocvičně školy konala celkem tři vystoupení, jejichž součástí byly nejen skladby a písně v provedení kapely, ale také hry a soutěže pro diváky.

Na prvním představení od 9 hodin bylo v publiku 120 dětí z Mateřské školy Mánesova. V průběhu koncertu byly děti obdarovány cukrátky, která jim rozzářila očička.

Druhý koncert, který začínal v 10 hodin, navštívily děti ze Základní školy a Praktické školy v Rychnově nad Kněžnou Na Láni a o tělocvičnu se dělily se žáky  druhého a třetího ročníku oborů obchodní akademie, ekonomického lycea a informačních technologií. Koncert zhlédli také bývalí zaměstnanci naší školy a Městský úřad Kostelec nad Orlicí zastupovala Šárka Slezáková.

Přejetá žába předala dětem ze Základní školy Na Láni 3000 korun vybraných mezi studenty obchodní akademie a dalšími návštěvníky během předcházejícího koncertu kapely. Peníze budou použity na připravované sportovní klání s partnerskou školou z Anglie v Deštném v Orlických horách, které zprostředkují a zorganizují žáci prvního ročníku OA se svými vyučujícími.

Na třetím koncertu jsme uvítali zástupce ze Základní školy Gutha Jarkovského Na Skále a studenty 1. a 4. ročníku OA. Přejetá Žába předvedla v originálním podání několik světových hitů, např. Jingle bells, Last Christmas nebo Půlnoční, doplněných obrazovou prezentací Zuzky Dvořákové ze 3.C.

Už teď se těšíme na další koncert.   Žáci a učitelé OA TGM Kostelec nad Orlicí

Mikulášský koncert na kostelecké obchodní akademii

Abychom si užili den na horách…

Tělocvična Obchodní akademie TGM Kostelec nad Orlicí., 7. prosince, mikulášský koncert kapely „Přejetá žába". A proč jsme byli u toho?

Naši školu ZŠ a PrŠ Kolowratská, Rychnov nad Kněžnou spojuje se studenty Obchodní akademie dlouholetá vzájemná spolupráce.

Na první pohled by se mohlo zdát, že se o tuto spolupráci pokoušejí dvě zcela nesourodé skupiny, ale právě to, co by nás mohlo rozdělovat, nás spojuje. Za podpory nejnovějšího projektu máme možnost strávit společný den lyžařského výcviku v Deštném v Orlických horách.

Děkujeme studentům a učitelům za netradiční hudební dopoledne a nečekaný finanční dárek. Díky němu si společně užijeme pobyt na horách.   Žáci a studenti, ZŠ a PrŠ Kolowratská