Zájemci o vážnou hudbu se dnes miohou těšit na koncert Českého tria. Milan Langer – klavír, Dana Vlachová – housle a Miroslav Petráš – violoncelo, dnes vystoupí v zámecké obrazárně v 19 hodin. Partnerem koncertu je Psychoanalytická klinika v Opočně, která včera uspořádala v Kodymově národním domě Psychoanalitické sympozium. České trio je soubor špičkových kvalit. Je dnes známo po celém světě jako reprezentant slavné umělecké tradice české komorní interpretace, jejíž historie vede až k 90. létům 19. století.