Benefiční večer s koncertem Ester Brožové s kapelou The Neons smísil prvky jazzu a popu a doplnil skeče nezapomenutelných Frýdlantských dramatiků. Celý večer se nesl v přátelské atmosféře.

Výtěžek benefiční akce bude využit na rekonstrukci budov č.p. 372 a 373 v Rychnově nad Kněžnou (bývalá hasičárna pod soudem).

Opravené budovy budou sloužit jako multifunkční centrum s Občanskou poradnou, Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, Rodinné centrum Rybka a dalšími aktivitami a Sboru Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou.