Na základě nového zákona přecházejí celníci na dvoustupňovou organizační strukturu. Ve východních Čechách tak bude zrušeno Celní ředitelství v Hradci Králové a jemu podřízené útvary.

Nahradí je Celní úřad pro Královéhradecký kraj, který bude mít územní pracoviště v Jičíně, Trutnově a Náchodě. Novému Celnímu úřadu pro Pardubický kraj bude podřízeno pracoviště v České Třebové.

„Na oddělení v Rychnově nad Kněžnou pracuje k dnešnímu dni sedm lidí, z nichž pět přijalo nabídku nového místa v rámci celních úřadů pro Pardubický a Královéhradecký kraj," uvedla Jitka Fajstavrová, tisková mluvčí Celního ředitelství Hradec Králové.

Dva pracovníci, kteří nepřijali nabízenou pozici, se tak s uniformou celníka s koncem roku rozloučí. 

Toto strukturální opatření se sice běžných občanů nijak nedotkne, pro firmy obchodující se zahraničním to ale je přinejmenším komplikace.

„Obchodování v rámci Evropské unie se dnes řeší pouze elektronicky. Určité problémy ale změna přinese při vývozu mimo unii. Zde se vystavuje doklad EUR 1, který musí potvrdit přímo celnice," řekla Dana Konečná, referentka zahraničního obchodu v jedné firmě z Vamberka.

Tuto komplikaci lze prý vyřešit prostřednictvím speciální registrace u celního úřadu, její zajištění ale přináší pro změnu jiné obtíže. Žadatel prý musí zdokladovat všechny své dodavatele a původ veškerých materiálů, což ale nemusí být vždy jednoduché.

Vznik nových překážek, které se vynoří po novém roce, připouští i jedna z firem, zabývajících se celní deklarací.

„O plánech na zrušení Celního úřadu v Rychnově jsme věděli již delší dobu. Zjišťovali jsme v této věci různé alternativy, ale s největší pravděpodobností se nevyhneme tomu, že v některých případech budeme muset pro razítko dojet do Náchoda nebo Hradce Králové," řekla Pavlína Červinková, pracovnice firmy zabývající se celní deklarací. Z tohoto důvodu se nedá ani vyloučit možné zdražení některých služeb.

Objekt Celního úřadu na Jiráskově ulici v Rychnově se tak postupně vyprázdní a bude jakožto nepotřebný majetek nabídnut k využití jiným orgánům státní správy.

„Fungování pracoviště bude zajištěno až do 31. prosince. V posledních dnech roku se ale pracovníci postupně přesunou na nová působiště," ujistila všechny, kteří využívají služeb úřadu, Jitka Fajstavrová, tisková mluvčí Celního ředitelství Hradec Králové.