Špatný stav komínu či topidla patří k nejčastějším příčinám požárů.

To potvrdila i Martina Žahourková, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. „Mezi nejčastější příčiny patří technické závady komínů, jako jsou spáry, špatně omítnuté komínové zdivo v půdních prostorách, zazděné trámy v komínech, promáčení a rozpad zdiva nevyvložkovaného komína,“ informovala mluvčí.

Majitelé objektů mají povinnost se o komín starat. Pokud dojde k požáru kvůli zmíněným vadám, pak je čeká pokuta. „Jestliže vznikl požár od komínového tělesa, které nebylo pravidelně kontrolováno, pak majitele čeká pokuta do jednoho tisíce korun, nebo s ním může být zahájeno správní řízení, kde fyzickým osobám hrozí pokuta do deseti tisíc a právnickým do dvě stě padesáti tisíc korun,“ vysvětlila mluvčí hasičů.

Kominíci tvrdí, že jen výjimečně po nich někdo žádá preventivní prohlídky. „Odhaduju, že prevenci podceňuje až devadesát procent majitelů objektů. Nás si lidé zvou hlavně, když už jde o havarijní stav. V drtivé většině prostě nehoří oheň nebo dochází k jinému selhání. Pak dostávají prostor kominíci,“ konstatoval jeden z nich Vlastimil Tříska z Kostelce n. O.

Pokračoval, že změnou živnostenského zákona v roce 1994 padly kominické rajóny – povinné obchůzky po všech soukromých i podnikatelských objektech. „To je asi také zlomový bod, kdy se začala podceňovat prevence. Na nedostatek práce si ale stěžovat nemůžeme. Povinné obchůzky sice padly, ale kominíků je tak žalostně málo, že se uživíme,“ zdůraznil Tříska.

Ddodal, že lidé mohou mít dojem, že kominíků ubývá, protože jejich tradiční pracovní oblek také prošel změnami. Mnozí uplatňují klasické montérky. „My na Rychnovsku však držíme tradici a chodíme v černém s bílými čepičkami,“ uzavřel kominík Tříska.

 

 

„V současné době kominické řemeslo představuje především kontroly komínů, a to i plynových, jejich revize a prohlídky topidel,“ uvedl kostelecký představitel kominického řemesla Vlastimil Tříska. Právě kvůli povinným revizím si nemůže na nedostatek práce stěžovat. Klasické vymetání komínů však ubývá. Před třinácti lety musel každý po určité době povolat kominíka a ti měli jistou práci. Pak se tato povinnost zrušila a tradice ustupuje. Kominíků je však málo, takže nedostatek práce není.

Podle Martiny Žahourové však za požáry související snedostačujícím technickým stavem topidel a komínů mohou majitelé objektů nejsou sice vinni vurčitých intervalech nechávat kontrolovat zmíněné tepelnou sestavy, ale na druhou stranu odpovědnost mají.