Na Rychnovsku se ze spárů covidu 19 dostaly už téměř 400 stovky lidí. Když už se pak objevila nákaza v jednom z domovů důchodců, zaměstnanci to dokázali zvládnout a dále se nerozšířila. Školy s nabytými zkušenostmi z jara jsou už nyní více připravené na to, aby zvládaly výuku na dálku, není problém sehnat dezinfekci, roušky a respirátory a hlavně jsou tu stále lidé, kteří jsou stále ochotni myslet nejen na sebe, ale i na ostatní a za všech okolností pomáhat.

To všechno jsou dobré zprávy a každý může a měl by přispět, aby jich vyplulo na povrch co nejvíce. Všechno to jsou stébla, která pomáhají nám všem, aby nás ty ostatní špatné zprávy a předjímající katastrofické scénáře nestáhly až na úplné dno.