Někteří i v této situaci, kdy na řadu lidí stále víc dopadá strach a vyčerpání, se rozhodli jít nad rámec svých povinností. Rychnovská Základní škola Javornická se nyní ve všední dny od 6 do 18 hodin stará o žáky, jejichž rodiče stojí "v první linii". Co síly zaměstnancům stačí, snaží se na ně nejen dohlížet, ale také je vzdělávat, jak je to jen možné, pomáhat jim s úkoly, aby ubrali starosti rodičům po návratu z náročné práce. Jak tvrdí: "Nechceme být jen "hlídárnou". Tu službu společnosti dělat chceme. Je potřeba."

Potřeba jsou i oni a za to, co dělají, jim patří velká pochvala a poděkování.

Pokud by udělování letošních státních vyznamenání záleželo na veřejnosti, dostala by se ta nejvyšší určitě řadě pracovníků ve zdravotnictví, kteří každý den nasazují své síly a životy za ty naše. Ale nějaké to uznání by si zasloužili i ti všichni, kteří pomáhají, aby současná situace byla pro ostatní alespoň trochu snesitelnější.