„Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme a cokoliv se tu koná, všech se týče. Jan Amos Komenský.“

Tak začíná pořad Vivat Comenius, koncert pro klasickou kytaru, orffovský instrumentář a lidský hlas, s nímž do města v pondělí přijela dvojice autorů a interpretů – Alfréd Strejček a Štěpán Rak.

Text pochází z díla Obecná porada o nápravě věcí lidských, které 20. století určilo k likvidaci.

Rukopis díla, jež sám Komenský považoval za převratný a zásadní počin pro celý svět, se ztratil a byl nalezen až v roce 1935 v sirotčinci v německém městě Halle. V roce 1957 věnovala německá vláda rukopis díla Československu. „Ve skladě tu je 5 tisíc výtisků Komenského Obecné porady o věcech lidských a má se to skartovat. Chcete je?“ Tato věta nezazněla v roce 1948. Ani po srpnu 1968. Poslední výtisky Komenského díla zachránil touto větou spisovatel Karel Funk šest let po sametové revoluci, v roce 1995.

„Skutečně to bylo určeno ke skartaci, Karel mi zavolal, koupili jsme se Štěpánem všechny výtisky,“ potvrzuje Alfred Strejček. Co se stalo Komenskému téměř osudným? Nebyl komerčně zajímavým. Vivat Comenius získal cenu UNESCO, byl uveden ve 32 zemích. Všechny použité texty jsou z díla, které bylo určeno ke skartaci. „Všech 5000 zachráněných výtisků jsme zdarma nabídli Ministerstvu školství. Tento úřad, tehdy pod ministrem Ivanem Pilipem, reagoval až za týden - ano, když to na své náklady rozvezete po gymnáziích, můžete jim to nabídnout,“ vzpomíná Štěpán Rak na šokující přístup ministerstva. Zda by dnešní ministerstvo reagovalo jinak, to lze těžko odhadnout. Dobrušské publikum ve zcela zaplněném kostele sv. Václava reagovalo na oba protagonisty a myšlenky Jana Ámose Komenského jednoznačně - nadšeným potleskem vestoje.

(dm)