Dopoledne přivítal hraběte a jeho zaměstnance 
v sídle společnosti primátor města Zdeněk Fink. „Hovořili jsme mimo jiné o rozvoji a problémech rybničního hospodářství, na němž společně pracujeme. Následně jsme debatovali o našem lesním hospodaření, o vývoji kalamitních ploch po větrné smršti z roku 2012, 
o rekultivaci hradeckých lesů a navštívili jsme obory se zvěří," řekl ředitel městských lesů Milan Zerzán.

Návštěva zakončila prohlídku prodejny ryb na hájovně u rybníka Datlík. „Seznámili jsme se s lesnickým hospodařením v jiných lokalitách, než jsou naše horské a podhorské oblasti. Zejména jsme chtěli vidět, jak se u vás potýkají naši kolegové a kamarádi s turistickým ruchem, který se v Orlických horách v současné době čím dál víc rozšiřuje. Jedním z důvodů je to, že Královéhradecký krajský úřad vypravuje cyklobusy 
a skibusy na hřebeny Orlických hor.

Správa Kolowratských lesů obhospodařuje jejich centrální hřebeny, a tak se budeme snažit o to, aby nám krajský úřad pomohl usměrnit tlak turistů. Chtěli bychom jim připravit něco podobného, co jim nabízíte na Královéhradecku," řekl lesní hajný a myslivecký hospodář Správy Kolowratských lesů Libor Krček.

Nutno zmínit, že nejbližší veřejnou akcí bude v městských lesích tradiční Den lesní techniky, který by se měl uskutečnit druhou říjnovou sobotu.
Letos by se mělo jednat podle Milana Zerzána o něco větší akci. Je tomu totiž pětadvacet let, co byly městské lesy znovu obnoveny. (ež)