RekonstrukceZměny jsou na nádraží velmi potřebné. Cestující nejvíc „pálí" právě absence nástupišť.

Špatný je však i stav samotné budovy – komfortní nejsou sociální zařízení a pohodlná nebyla ani čekárna. Tu už byste na nádraží hledali marně – na jejím místě se totiž buduje podchod, který propojí nová nástupiště.

Nádraží v Týništi nad Orlicí by mělo být zrekonstruované 
na podzim příštího roku.

Celková rekonstrukce by měla být hotova do podzimu 2015. Nejpalčivějším problémem jsou pro cestující nástupiště – ta totiž v podstatě chybí a tvoří je jen nezděné valy. Dostat se do vlaků je proto problém hlavně pro seniory, lidi se zavazadly a matky s kočárky.

Na nádraží mají vzniknout nová nástupiště a také podchod, který je bude spojovat.