Investor, kterým je Správa železniční dopravní cesty, již pro tuto akci získal povolení od Drážního úřadu. Akci si vynutil špatný technický stav stávající jednokolejové trati. Mimo jiné se jedná o nefungující odvodnění a zanesení štěrkového lože. Na některých místech se navíc do kolejiště sesouvá zářez do svahu. Součástí akce by měla být také oprava nástupiště v železniční zastávce Synkov a jednoho přejezdu.

V blízké budoucnosti ale trať čeká i rozsáhlá modernizace zahrnující nový zabezpečovací a informační systém nebo opravu nádražních budov. „Modernizaci určitě vítáme, protože za posledních padesát let se na trati nic nedělalo. Jako každá stavba to ale přinese i komplikace v podobě výluk nebo omezení provozu novými přejezdy," řekl Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno.

Práce, pro něž v současnosti vydal Drážní úřad povolení, musejí být včetně šestiměsíčního zkušebního provozu hotovy ještě před koncem roku 2014.