Největší logistický úkol ze všech míst, která na Rychnovsku tříkrálovou sbírku organizují, ležel na farní charitě v Rychnově nad Kněžnou. „Celkem máme připravených sto kasiček, ale budu ráda, když trojic koledníků nakonec vyrazí alespoň tolik, jako v loňském roce. Tehdy jich bylo 95," uvedla Eva Šmídová, ředitelka Farní charity v Rychnově nad Kněžnou.

Nejde jen o peníze

Dodala, že oproti loňskému roku letos přibude několik nových míst, kde se lidé koledníků dočkají. Bude jimi obec Borovnice s místní částí Přestavlky a také rychnovská část Dlouhá Ves.

I díky tomu mohou v rychnovské charitě doufat, že lidé vydají ze svých peněženek podobnou sumu, jako v minulých letech. Vloni se ve 24 obcích vybralo 472 tisíc korun. Ty posloužily především na provoz stacionáře Svatého Františka, který se stará o osoby s mentálním postižením a seniory. Dostalo se ale i na řadu rodin v nouzi. Se stejným záměrem půjdou koledníci do ulic i letos.

Jen o něco méně kasiček mají připraveno v Dobrušce. Napříč „rajonem" zdejší farní charity vyrazí asi 80 skupinek koledníků. Ani vybraných peněz zde nebývá o tolik méně. Loni to bylo přes 383 tisíce korun. To hlavní je ale podle ředitelky dobrušské charity něco jiného. „Peníze jsou důležité, ale podstatnější je solidarita mezi lidmi. Ten pocit z pomoci druhým a atmosféra, která na jeden den ovládne naše města, je něco nepopsatelného," podělila se o svůj názor Jana Poláčková.

Nakoupí pomůcky

Výtěžek z kasiček dobrušské charity poputuje na přímou pomoc osobám v nouzi, ale také na podporu projektu osobní asistence a nákup zdravotních pomůcek do jejich půjčovny.

Horské oblasti okresu již tradičně „obhospodařuje" farní charita v Neratově. Oblast její působnosti zahrnuje například Rokytnici, Bartošovice, nebo Orlické Záhoří. „Celkem vypravíme sedm skupinek koledníků, z nichž někteří jsou klienty chráněného bydlení v Neratově. Doprovodem jim budou pracovníci občanského sdružení nebo dobrovolníci z jednotlivých obcí a pracovníci tamních základních škol," vysvětlil Dominik Malík z neratovské charity.

Navzdory nízkému počtu obyvatel mnoha horských obcí se neratovské charitě podařilo vloni vybrat 45 tisíc korun. Také letos poputují finanční dary především na zdejší chráněné bydlení. Konkrétně má být rekonstruován vchod budovy. Všechny charity ale část prostředků poskytnou i na zahraniční projekty. Letos přispějí na výstavbu vodárny v indickém Nirmal Nagar.

Organizace tříkrálové sbírky ale zahrnuje i nezbytnou duchovní přípravu. V sobotu ráno tak bude všem kasičkám požehnáno. Ceremonie se uskuteční v kapli rychnovského stacionáře, dobrušském kostele svatého Václava i v neratovském chrámu Nanebevzetí Panny Marie.

Děti se hlásí samy

Na samotné vybírání příspěvků se těší nejen potřební, ale i děti, které si v sobotu ráno navléknou oděvy biblických postav. „Letos budu s koledníky chodit již po deváté. Většina z nich se mi sama ozvala již dlouho dopředu," potvrdila Marie Červinková ze Záměle s tím, že kvůli nemocnosti se ale letos podaří sestavit jen dvě skupinky oproti obvyklým třem.

Na druhou stranu ji ale těší, že lidé jsou navzdory ekonomické krizi stále ochotní pomáhat. „Někdy platí to, že kdo má hodně, moc nedává. Naproti tomu řada důchodců neváhá sáhnout do peněženky hlouběji," uzavřela Marie Červinková.

ANKETA: Přispíváte na tříkrálovou sbírku? A zajímáte se, kam peníze směřují?

Lucie Čapková (32), Javornice:
Na tříkrálovou sbírku pravidelně přispívám, ale o další osud svých peněz se už příliš nezajímám. Tato akce je pro  mne totiž dostatečně důvěryhodná.

Josef Janovec (36), Solnice:
Pokud mne koledníci zastihnou doma, tak jim rozhodně něco do kasičky přidám. Věřím, že peníze jdou na správnou věc, takže mne ani příliš nezajímá, kam konkrétně.

Ludmila Christenová (67), Rychnov nad Kněžnou:
Na tříkrálovou sbírku nic nepřispívám ani když u mne někdo zazvoní. Žádné podobné aktivity totiž nepodporuji. O využití svých peněz si rozhoduji sama.

Jak se výtěžek dělí

65 % získané částky jde farní charitě
15 % pro diecézní charitu
10 % na humanitární pomoc
  5 % na činnost sekretariátu
  5 % režie sbírky