Nadšení dárci

„Přesnou částku prozatím neznáme. Po Rychnově jsme vyslali 21 skupinek, bez té poslední kasičky je to zatím zhruba 120 tisíc, což je více než vloni,“ řekla v neděli odpoledne Eva Šmídová z Farní charity Rychnov nad Kněžnou, která měla organizaci Tříkrálové sbírky na starost.
„Je vidět, že dobří lidé nevymřeli,“ dodala Eva Šmídová. Pozitivní vliv měla také náročná organizační práce. Letos poprvé procházelo šest skupinek koledníků také na Týnišťsku. „Peníze zatím také nemáme spočítané. Koledníci se všude setkali se vstřícností, lidé byli nadšení a byli rádi, že mohou udělat něco dobrého pro druhé,“ vyprávěl administrátor katolické farnosti v Týništi Ivan Havlíček.

Dominik převzal štafetu po bratrovi

Jako mají poštovní doručovatelé rozdělené město na své rajony, tak i skupinky koledníků o víkendu vyrazily po stanovených trasách.
Tak se na pouť Rychnovem pro příspěvky od lidí s otevřeným srdcem vydal i šestiletý Dominik Pokorný, který se letos převlékl za Kašpara poprvé. Převzal tak pomyslnou štafetu po svém starším bratrovi Davidovi, který chodíval s pokladničkou a dalšími dvěma králi také od svých šesti let. „Letos brácha nešel, protože je na táboře,“ vyprávěl Dominik, než se vydal na cestu.