„Všichni zúčastnění budou ve stanovené lhůtě vyrozuměni veřejnou vyhláškou. Stejným způsobem bude uveřejněno i kolaudační rozhodnutí," uvedl Vlastimil Šmol, který má na kosteleckém odboru dopravy na starosti silniční hospodářství.

Při kolaudačním řízení, které začne o půl deváté ráno, se projde celá stavba. Komunikace mezi Lípou, Častolovicemi a Kostelcem měla být dokončena již mnohem dříve, ale provázela ji řada problémů, mezi které patřilo nekvalitní podloží, měnící se bezpečnostní požadavky u továrny Orsil a naposledy nové výběrové řízení na dodavatele víceprací.