Ve městě je totiž neustále zahlcený přejezd u Vodárenské věže, který město dělí takřka na dvě poloviny. Jak již dříve Deníku zmínila starostka města Jana Galbičková, na současnou situaci si pravidelně stěžují místní obyvatelé i ti, kteří městem jen projíždějí.

Auta neustále stojí u spadlých závor, kolony se tvoří až do středu města, auta stojí také až k sídlišti U Dubu. Kolabující dopravu vyřeší podle města jedině mimoúrovňové křížení. V současné době jsou již na papíře návrhy studií, zastupitelstvo města vyhodnotilo jako nejvhodnější variantu právě podjezd. Zatím ale není nic rozhodnuto, o plánovaném podjezdu musí město dále jednat se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) a také se soukromými vlastníky pozemků.

Mimoúrovňové křížení by mělo vyjít na částku zhruba 250 milionů korun.

 Věčné kolony u Vodárenské věže rozčilují řidiče. U železničního přejezdu neustále stojí auta, která blokují dopravu.

„Nějaký nadjezd nebo podjezd je tu opravdu nutností. Dostat se z jedné části města na druhou je někdy skutečně zážitek. Doufám, že se to co nejdříve vyřeší, nedokážu si tu představit dopravní situaci za několik let," postěžoval si již dříve Deníku místní obyvatel Marek.
Tento věčně diskutovatelný problém se ale dal konečně do pohybu.

„Schválili jsme doporučení jedné z variant, kterou považujeme za nejschůdnější. Musí se k tomu ale nejprve vyjádřit SŽDC a také vlastníci soukromých pozemků," prozradil místostarosta města Josef Otava.
Ten dodává, že plánovaný podjezd by se mohl začít výhledově realizovat nejdříve za pět až sedm let.

„Návrh mimoúrovňového křížení bude na základě zpracované studie zahrnut do připravované aktualizace Studie proveditelnosti zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice. Podmínkou náhrady stávajícího železničního přejezdu mimoúrovňovým křížením je zrušení železničního přejezdu přes ulici T.G. Masaryka," vysvětluje mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Město Týniště již také řešilo financování a realizaci celého projektu, to by prý mohlo být právě v režii SŽDC. Správa železniční dopravní cesty ale tuto informaci Deníku přímo nepotvrdila. „O financování bude teprve
rozhodnuto. V případě zrušení stávajícího železničního přejezdu může být SŽDC významným investorem mimoúrovňového křížení za současné finanční spoluúčasti města," dodal Marek Illiaš.