Pomoci by prý mohlo přemostění

Jenže ačkoli se tato myšlenka zdá jako jednoduché řešení, opak je pravdou. Například přejezd v Rychnově nad Kněžnou nemá šanci očekávaný nápor zvládnout, plánuje se totiž, že se zdvojnásobí kapacita trati Týniště nad Orlicí –  Solnice.

Bude stát tři čtvrtě miliardy korun. Podle premiéra Bohuslava Sobotky je řešení přejezdu jednou z priorit.
„Vedou se o něm jednání, bylo by ideální ho přemostit," prozradil při své čtvrteční návštěvě Kostelce nad Orlicí.
Přemostění je variantou i podle starosty okresního města Jana Skořepy, který v současném stavu vidí velký problém a stát by podle něj měl zasáhnout.
Podobně situaci vidí i místostarostka Michaela Zimová.

„Město to moc ovlivnit nemůže. Uvažovalo se o přemostění, ale to byla spíše pouhá myšlenka. Další variantou by byl obchvat, to by bylo podle mě asi nejlogičtější, ale je to rozhodně běh na velmi dlouhou trať," podotkla.
Podle Michaely Zimové je třeba situaci řešit. „Musíme myslet na rozšíření automobilky.

Rozhodně ale nejsme s přípravami tak daleko jako například v Náchodě, kde je situace hodně kritická, místní usilují o řešení dlouhou dobu a zatím se nic nezrealizovalo,"poznamenala.

Kolony se tvoří 
již v současnosti

Železniční přejezd leží blízko okresní nemocnice, navíc v kopci, na jehož vrcholu se nachází křižovatka se semafory.
Již v současné době se tu tvoří kolony, které občas zasahují až k úrovni další křižovatky u čerpací stanice.
Nejhorší situace je odpoledne, kdy lidé chodí obvykle z práce a končí směna také v blízké automobilce.
„Kolony se tu asi budou tvořit vždycky, těžko tam budeme stavět policistu," vyjádřila se k situaci místostarostka.

Kolabující doprava by mohla být minulostí

Investice spojené s KvasinamiPřejezd v Rychnově:
Jeho důležitost si uvědomuje i premiér Bohuslav Sobotka, podle něj připadá v úvahu přemostění.
Investice by vyšla možná až na stovky milionů. Zkapacitnění trati situaci u přejezdu totiž velmi zhorší.

Týnišťské nádraží:
Podle radního Karla Janečka by se mohlo s úpravami začít již během dvou měsíců. V Týništi přibudou dvě ostrovní nástupiště, bude tam i podchod. Udělá se rekonstrukce výhybek na obou směrech.

Zkapacitnění trati:
První etapa se zanedlouho rozjede v Týništi. Druhá etapa, která se týká železniční stanice v Častolovicích, by měla být dokončena do roku 2015. Následuje rekonstrukce traťového úseku Častolovice – Rychnov. V Rychnově přibudou nástupiště, bude tu provedena peronizace, tyto stavební akce následně čekají i Častolovice.Třetí etapa je investicí řádově za dvacet milionů. V Solnici se upraví konfigurace trati, aby vlaky mohly vyjíždět napřímo. Čtvrtá část se zabývá dokončením komplexní rekonstrukce nádraží v Týništi.

Vzhledem k častým dopravním komplikacím u přejezdu se Rychnov rozhodl upravit provoz semaforů.
„Abychom situaci trochu zlepšili, prodloužili jsme signál zelené na semaforech. Při takovýchto změnách ale musíme myslet na dopravu v celém městě, takže není možné načasovat zelenou na extra dlouhou dobu," vysvětluje místostarostka okresního města Michala Zimová.

Ačkoli zatím není jasné, jak konkrétně bude přejezd vypadat a kdy dojde k jeho úpravám, stejně jako ostatní plánované akce je zaplatí stát a kraj, a bude se jednat o stamiliony. „Automobilka se na dopravních investicích podílet nebude. Prvořadé je zajistit přípravu klíčových staveb," popsal v Kostelci nad Orlicí premiér Bohuslav Sobotka.
V plánu je kromě zkapacitnění trati do Solnice také oprava týnišťského nádraží, které je v nevyhovujícím stavu. Cestující nejvíce trápí, že tu v podstatě chybí nástupiště. „Především pro starší lidi je to dost nepříjemné, doufáme, že se situace konečně zlepší," neskrývá rozhořčení jedna z obyvatelek, sedmdesátiletá Jindra Červinková.
Podle Karla Janečka, radního pro dopravu a náměstka hejtmana, by se mělo nádraží začít měnit během dvou měsíců.  „Tento rok, maximálně rok a půl bude nepříjemný pro cestující, kteří se budou muset trošku uskromnit.

Budou různé výluky. Je to ale velice dobrá zpráva pro tento region, že dojde k modernizaci na trati," prozradil.
Do opravy týnišťských tratí se investuje 240 milionů korun. Stavební akce by měly probíhat ve čtyřech etapách, první etapa se zanedlouho rozjede v Týništi.
Druhá etapa, která se týká železniční stanice v Častolovicích, by měla být dokončena do roku 2015.