Jaké knihy se nejčastěji půjčujíVeliký zájem je přes léto o odlehčené žánry.

U čtenářů převládají romány, detektivky, cestopisy.

Poslední dobou je veliký zájem o četbu časopisů, na ty si nemusí čtenáři vymezit tolik času.

Velmi často se půjčují knihy, podle kterých se dá tvořit.
Jsou to různé kutilské nápady, jako například skládačky, výtvarné výrobky.

Podle knihovnic čtou někteří více přes léto, jiní zase naopak, záleží na každém jedinci. Někdo má přes léto málo času, jiný si zase rád přibalí knihu do kufru na dovolenou „Nevidím zásadní rozdíl v tom, zda jsou prázdniny nebo školní rok. Kdo rád čte, tak čte knihy pořád. Na dovolenou si hodně shánějí četbu ženy, jedná se především o lehčí žánry, například beletrii," prozradila Dagmar Honsnejmanová, knihovnice v Mokrém.

Podle ní se za poslední roky ale zájem o četbu snížil. Co se týče dětí, čtou prý hlavně dívky, u kluků je to horší. „Samozřejmě do knihovny chodí i někteří kluci, většinou si ale půjčují spíše nějaké encyklopedie. Lidé čtou v poslední době méně, vidím to i sama na sobě. Soudobá generace má na knihy málo času," dodává Dagmar Honsnejmanová, která pracuje v knihovně U Mokřinky. Tato knihovna získala v rámci soutěže Vesnice roku ocenění za nejlepší knihovnu roku.

Čtou se romány 
a detektivky

Zájem o knihy nezmizel přes prázdniny ani v Dobrušce, čtenářů je přes léto o něco méně, ale čtou stále. Lidé si v Dobrušce v létě půjčují podle tamní knihovnice hlavně detektivky, romány a cestopisy.

Knihovny na Rychnovsku se snaží děti k četbě nalákat pomocí různých projektů a soutěží. O ty je přes léto prý veliký zájem, hlavně ze strany dětí. I častolovická knihovna o prázdninách žije. Místní knihovnice Věra Zaňková chystá každý týden pro děti speciální program nazvaný Tvůrčí dílničky pro malé dětičky.

Děti se tak každé pondělí mohou těšit na dopoledne plné zábavy, her, ale i tvůrčích činností.

Knihovnice v Častolovicích Věra Zaňková se snaží vštípit dětem pozitivní vztah ke knížkám a zatím se jí to podle jejích slov daří.
„Snažím se vymýšlet každý týden různé aktivity. Děti už si vyzkoušely pečení sladkostí nebo výrobu náramků. Hlavní náplní Dílniček ale zůstává literatura v nejrůznějších formách. Děti skládají básničky a starší předčítají mladším," prozradila Věra Zaňková.

Jak je to s četbou?Knihy poslední dobou nejsou na prvním místě, zájem o ně je menší než v předešlých letech. Převládá technika.

Přesto se náruživí čtenáři stále najdou, a to i děti.
Knihovnice v okresních knihovnách se snaží malé čtenáře nalákat na různé soutěže a akce, děti si tak v knihovně užijí spoustu legrace. Jejich vztah k četbě se tak postupně mění.

O tom, zda budou malé děti číst, rozhodují také rodiče. Pokud jsou děti zvyklé odmalička slyšet pohádku na dobrou noc, samy pak čtou také.

„Zájem dětí je nakonec větší, než jsem čekala. Mívám jich tu kolem dvaceti, většinou z prvního stupně základní školy, což je v době, kdy je mnoho z nich na táborech slušné číslo. Dílničky pořádám už čtvrtý rok a doufám, že zájem ještě poroste," pochvaluje si Věra Zaňková.
Spolu s dílničkami si v knihovně připravili ještě jednu akci s názvem Velké letní putování aneb Z knihovny do knihovny. V ní je cílem dětí navštívit během prázdnin co nejvíce knihoven v kraji.

Z každé z nich si musí odnést razítko do své putovní knížky, jako důkaz návštěvy. Děti, které budou mít na konci prázdnin nejvíce razítek, obdrží věcné ceny.
Ani v knihovně U Mokřinky se děti přes léto nemohou nudit. Pořádají zde například fotografickou soutěž. Veliký úspěch má ale soutěž v malování s pirátskou tématikou.

„Letos už máme jedenáctý ročník soutěže, zájem o ni je opravdu veliký. Děti si v knihovně mohou také vyzkoušet své dovednosti ve výtvarném klubu," uvedla Dagmar Honsnejmanová.
K dispozici jsou v Mokrém také mnohé výstavy pro dospělé, například výrobky z keramického kurzu , nechybí tu ani netradiční výstava koření
Podle knihovnic také záleží na tom, jak rodiče své děti ke čtení motivují.

I ty nejmenší, co neumí číst, si totiž mnohdy chodí půjčovat knihy a společně s rodiči si je pak čtou nebo samy prohlíží. Pokud ale děti nejsou vedeny ke knihám odmalička, nemají k nim pak takový vztah.
Zejména mládež pak místo ke knihám tíhne k elektronice a sociálním sítím.