Zemřel přesně před 78 lety - 8. února 1941. V Mokrém působil jako učitel a správce zdejší školy od roku 1882 a odešel odtud před sto lety - v roce 1919.

„Emil Musil se angažoval také v organizaci učitelské, dne 10. února 1900 byl v Dobrušce na mimořádné valné hromadě učitelské jednoty Budeč Opočenská zvolen předsedou. Angažoval se také v obci svého působení, v roce 1906 byl zvolen předsedou a jednatelem Čtenářsko-hospodářské besedy v Mokrém, které byl předtím po šestnáct let jednatelem a kterou i původně založil. Emil Musil-Daňkovský se aktivně zapojoval do života v obci. Byl zakladatelem Čtenářsko-hospodářské besedy, působil v ní jako jednatel a předseda. Angažoval se také v učitelské jednotě Budeč Opočenská v Dobrušce, kde přijal funkci předsedy. Byl redaktorem časopisu Lovecká besídka (od srpna 1894 do července 1902 vyšlo 8 ročníků),“ uvádí kronika obce na webových stránkách Mokrého s tím, že redakce časopisu, kam přispívali i Alois Jirásek či F. S. Kodym, byla v mokerské škole.

„Dále přispíval do českých časopisů, především pedagogickými články pro mládež. Publikoval také do časopisů Lovecký obzor, Lesnický týdeník, Z lesů. Samostatně vydal přes dvacet spisů. Překládal z němčiny a francouzštiny (například Karla Maye). Psal články z oboru pěstitelství, chovatelství, věnoval se vlastivědě. Byl redaktorem Myslivecké besídky,“ dozvídáme se dále z kroniky.