Knihovna U Mokřinky pod vedením knihovnice a starostky obce v jedné osobě Dagmar Honsnejmanové už léta vzkvétá, do malé vesnice asi se 180 obyvateli přitom putovala ocenění už dříve. Jak uvádí tisková zpráva z vyhlášení, knihovna U Mokřinky zaujala porotu tím, že její jediná knihovnice dokáže obsáhnout obrovský počet aktivit a přispívá tak k upevňování vztahů napříč generacemi. 

„Nápady zatím ještě mám, ale někdy se inspiruji i na internetu, v časopisech, u jiné knihovny či spolku, a samozřejmě také naslouchám přáním místních obyvatel. Jsme malá obec, a tak musíme vymýšlet takové akce, kterých se mohou zúčastnit všechny generace,“ popsala pořadatelům Dagmar Honsnejmanová.

Aby toho nebylo málo, je šéfredaktorkou Mokerského zpravodaje, kronikářkou a věnuje se i vlastnímu tvůrčímu psaní. Nejen vílám, ale i dalším pohádkovým bytostem z Mokrého a okolí vdechla život ve svých pohádkových příbězích. Je však také autorkou Mokerského receptáře a spoluautorkou knih o historii Mokrého. Má ráda vyrábění keramiky, miluje fotografování…

Je pravou mokerskou patriotkou. Žije zde už od roku 1984 a od roku 1997 vede mokerskou knihovnu, kdy obnovila její činnost, musela být nově zařízena a vybavena knihami. A na nedostatek čtenářů si nestěžuje, chodí sem lidi i z okolí a zdejší knihovna je i držitelkou krajských titulů Knihovna roku.

Menší akce v knihovně organizuje sama, s většími jí pomáhají místní. Účast bývá podle slov knihovnice velká a jezdí sem i lidé z jiných obcí: „Třeba ti, kteří tu dřív bydleli nebo se vdaly či oženili jinam. Hodně populární jsou právě čarodějnice nebo posvícení, spoustu let jsme dělali i hon za pokladem. Pořádáme i různé přednášky, besedy, výstavy, fotografické a výtvarné soutěže a akce, prázdninové malování, zdobení perníčků, rozsvícení vánočního stromu…“

Kulturních a komunitních akcí v Mokrém se za rok koná i více než 40, což je na tak malou obec pozoruhodné. „Snažíme se, aby tu lidé žili pospolitě a aby se znali. Podporujeme i místní šikovné lidi. A že jich tu je! Občané se zapojují nejen formou brigád, ale přispívají i věnováním sladkostí a drobných dárků, především dětem – máme opravdu mnoho sponzorů od obyčejných lidí, přes firmy až po prezidenta republiky. Na každé akci tak můžeme věnovat dětem různé dárky, ať už knížky, časopisy, sladkosti nebo jiné drobnosti,“ dodává Dagmar Honsnejmanová, která se každou akci také snaží propagovat, doplňuje je vlastními originálními plakáty, diplomy, certifikáty a o každé vede přesné statistiky.

Právě způsob, jakým tato dáma knihovnu v Mokrém řídí, zaujal porotu Bibliotheca inspirans. „Knihovna funguje v obci s malým počtem obyvatel a jedna paní knihovnice dokáže organizovat takovouto škálu aktivit, které posilují a sbližují místní komunitu. Knihovna U Mokřinky byla na ocenění nominována už loni, a právě její rozsah sousedských aktivit nás inspiroval k tomu, abychom tohle téma udělali pro letošní ročník stěžejní,“ konstatovala jedna z porotkyň ocenění Andrea Studihradová z České spořitelny.

Knihovny si cení i Miroslava Cvejnová z Městské knihovny v Rychnově nad Kněžnou, která je pověřená výkonem regionálních funkcí: „Knihovna U Mokřinky je v pravém slova smyslu komunitním centrem celé obce, dá se říci, že jejím srdcem. Je zázemím i oázou pro obyvatele všech věkových kategorií. V každém ročním období nabízí širokou paletu kulturních, vzdělávacích a výtvarných aktivit oblíbených v širokém okolí.“

„Veřejné knihovny považujeme za bezpečný přístav vědění, porozumění a solidarity. Lidé, kteří v nich pracují, často nápaditě podporují dobré sousedské vztahy v obci a zapojují místní do veřejného dění,“ uvedla Tereza Lišková z Nadace OSF, která společně s Českou spořitelnou ocenění Bibliotheca inspirans organizuje.

Lišková zároveň dodává, že ji těší, že ocenění letos obdržela i řada knihoven z menších měst a obcí: „I menší knihovny jsou zdrojem inspirace pro celou síť, leckdy se tam díky energii jednotlivců podaří uskutečnit věci, které se mohou ve větších organizacích prosazovat obtížně, nebo vůbec.“

O Bibliotheca inspirans
Bibliotheca inspirans 2023 je ocenění pro knihovny, které dokázaly skvěle pojmout svou komunitní roli v obci. Získalo jej 11 knihoven: Knihovna J. M. Hovorky, Statenice; Knihovna města Ostravy, pobočka Přívoz; Knihovna Třinec; Knihovna U Mokřinky, obec Mokré; Knihovna Ústeckého kraje, Masarykova veřejná knihovna Vsetín; Městská knihovna Beroun; Knihovna města Hradce Králové; Městská knihovna Litvínov; Městská knihovna Mikulov; Místní knihovna Velké Karlovice. Oceněné knihovny získaly mikrogrant ve výši 10 nebo 20 tisíc korun, které využijí pro další rozvoj svých aktivit.
Nadace OSF ve spolupráci s Českou spořitelnou touto cestou podporuje knihovny, které přinášejí příklady dobré a inspirativní praxe. V roce 2024 se ocenění Bibliotheca inspirans zaměří na péči o pohodu a rozvoj zaměstnanců knihoven. Nominační formulář bude stejně jako u letošního ročníku otevřen veřejnosti, návštěvníkům knihoven i knihovnické obci.
O výběru ocenění Bibliotheca inspirans 2023 rozhodla porota ve složení: Tomáš Jindříšek (expert v oblasti marketingové komunikace), Kateřina Jiřinová (expertka v oblasti vzdělávání, kritického myšlení a fungování komunit), Tereza Lišková (koordinátorka programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím a novinářka), Andrea Studihradová (CSR manažerka České spořitelny), Ladislava Zbiejczuk Suchá (Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity). /Zdroj: TZ Nadace OSF/