Předvánočním zvyklostem se zde věnují pravidelně každým rokem. „Loni jsme měli tento projektový den pro první a druhý stupeň najednou, letos jsme to rozdělili. Dnes jsme připravili program pro první stupeň, starší spolužáci se dočkají 21. prosince,“ komentovala akci Drahomíra Urbanová, ředitelka ZŠ, do které dochází 90 dětí. Na prvním stupni zde mají šest nemocných a na druhém sedm, takže nic nebránilo realizaci projektu.

„Začaly jsme výtvarnými a floristickými dílnami, hrátky s čerty, nechybělo ani literárně–ekologické pásmo s angličtinou, pečení cukroví či zdobení vánočního stromku,“ přidala se učitelka prvního stupně Jitka Handová, která se společně s externím výtvarníkem Lukášem Dušánkem podílela na programu projektového dne.
Že akce nadchla i kluky, o tom svědčilo napečené cukroví. „Kluci ze spojené čtvrté a páté třídy se ukázali jako velmi šikovní kuchaři a holky to při ochutnávce ocenily,“ uvedla paní učitelka, která měla na starost vybavenou kuchyňku.
Aby bylo veselo, na pásmo starších kamarádů v angličtině s pohádkami se přišly podívat i děti ze sousední mateřské školy.