Zatím se do opočenského objektu nastěhují klientky z Rokytnice v O. h.

 

 

Pak však areál zůstane prázdný a podle posledních informací se jeho majitel – Královéhradecký kraj – nebrání převodu na církev.

Podle právníka Královéhradeckého biskupství Miloslava France patřil klášter řádu kapucínů: „V padesátých letech ho spravovala, nikoliv však vlastnila, Náboženská matice. Ta jej protiprávně darovací smlouvou v roce 1960 převedla na tehdejší Okresní národní výbor v Rychnově nad Kněžnou. Klášterní kostel Narození Páně a kapli Panny Marie už v roce 1956. Tyto objekty dnes patří Děkanství opočenské farnosti,“ uvádí právník.

Řád menších bratří kapucínů má dnes svoji právní subjektivitu a o restituci kláštera požádal. Po zablokování církevních restitucí není jasné, jak se bude situace kolem kláštera nadále vyvíjet.

Starosta Opočna Štěpán Jelínek také neví o budoucnosti a využití kláštera nic nového: „Vím, že restituce kapucínům je nedořešená a že se zatím do kláštera přestěhují klientky z Rokytnice.“

 

Co se do tištěného vydání nevešlo:

 

Opočenský klášter byl založen vroce 1673 Ludvíkem Colloredem zWallsee. O šedesát let později byl sice poškozen velkým požárem, ale do dvou let byl obnoven a později kněmu byla připojena i kapla sv. Kříže. Později přešel do majetku řádu kapucínů, kteří následovali cestu sv. Františka zAssisi a jeho duchovní odkaz.

Vpadesátých letech převzala správu nad klášterem i kostelem Narození p8ně Náboženské matice, která počátkem šedesátých let převedla objekty darem Okresnímu národnímu výboru vRychnově nad Kněžnou. Od roku 1951 vklášteře sídlí Ústav sociálních služeb pro postižené ženy. Vsoučasné době se dostavují nové areály ústavy a po ročním využití pro ústav zRokytnice vOrlických horách zůstane klášter neobsazen. Vsoučasnosti je vmajetku Královéhradeckého kraje, který se nebrání jeho převodu na církev. I přes blokaci restitucí církevního majetku by se to mohlo zdařit, pokud by převod odsouhlasili krajští zastupitelé.

O restituci mají kapucíni zájem, dokonce o navrácení svého majetku ještě před uzavřením restitucí, požádali.