Soudní cestou se tak kapucíni snaží dokázat, že areál kláštera neměl být nikdy předán do majetku Královéhradeckého kraje, jelikož to znemožňovalo zákonné ustanovení.

Měl tak být nadále ve vlastnictví státu. Pokud soud takto rozhodne, chce následně řád požádat o navrácení areálu v rámci majetkoprávního vypořádání s církvemi.
Kraj však řízení nezastavil. Nechá jej doběhnout. Lhůta pro podání nabídek skončí k poslednímu lednu.

  „Řízení necháme běžet a uvidíme, zda se někdo přihlásí. Vše bylo nastaveno tak, že není podmínkou uzavření smlouvy s vítězem řízení," objasnil radní odpovědný za majetek Královéhradeckého kraje Josef Dvořák.

Návrhy by se totiž mohly hodit i do budoucna, až bude jasné, komu areál nakonec připadne.
„V tuto chvíli s klášterem nebudeme nijak nakládat. Jakmile nám přijde oficiální vyrozumění od soudu, kde bude znění žaloby, necháme zpracovat právní rozbor. Jsme v této situaci tak trochu nevinně," dodal radní. Kraj totiž získal majetek přechodem od státu.

Právě ten zřejmě neměl v roce 2003, kdy k tomu došlo, podle zákona takový krok učinit.
„Pokud nám s řízením vzniknou nějaké náklady, pak nemohu vyloučit, že bychom se domáhali uhrazení po viníkovi," poznamenal radní.
Přestože soudní spor se teprve rozbíhá, neváhal radní a potkal se osobně i se starostou města Štěpánem Jelínkem, aby si vyjasnili svoje postoje.

„Strávili jsme spolu asi hodinu. Nakonec jsme se dohodli, že se budeme navzájem informovat, a to i o výsledcích zrovna probíhajícího nabídkového řízení," poznamenal starosta.
Doplnil, že město svou nabídku kraji doručí. Avšak stále platí, že nabídne jen symbolickou sumu, za kterou je ochotno klášter koupit. „Nechci předjímat, jak vše může dopadnout. Nakonec třeba skutečně dojde i k darování městu, avšak jsme povinni majetek nejprve se pokusit prodat," podotkl Josef Dvořák.