To, že prezentace příběhů domů začala klášterem, není náhodné. „Nejprve chceme zmapovat současné centrum města s radnicí. Klášter je nejstarší dominantou náměstí, byl tedy první na řadě," vysvětlila Dana Marková z letopisecké komise, která historii kláštera pro prezentaci připravovala.

Z jejího vyprávění je vidět, že ve svých počátcích to klášter vůbec neměl jednoduché.
Některé z milníků v jeho historii:

1673 až 1677

Podle kroniky města Opočna začala stavba kláštera a klášterního kostela v roce 1673, dokončena byla roku 1677. Stavbu provedl italský stavitel Bernard Minelli. Ve své kráse stál klášter necelých šedesát let, osudným se mu stal rok 1733.

1733

Kronika uvádí, že dne 1. máje 1733 po skončení kázání lehl klášter popelem při požáru, který „pod střechou klášterní prádelny byl založen." Jak oheň vznikl, se nezjistilo.

1761 až 1763

V těchto letech byl dle kroniky ke klášternímu kostelu přistavěn kostelík sv. kříže s křížovou cestou.

Kapucíni byli v klášteře až do roku 1946. Nikdy na ně nezapomenou tehdejší kluci, nejvíc vzpomínek prý mají na jednoho, který jezdil na motokole. Kluci mu ho mohli občas vyčistit, to byl pro malé „montéry" nezapomenutelný zážitek.
Kapucíny vystřídal v roce 1946 sirotčinec vedený školskými sestrami. V roce 1951 zde začal fungovat Svatojanský ústav pro hluchoněmé a slabomyslné ženy, o něž pečovaly řádové sestry. Péči postupně přebíraly civilní zaměstnankyně, podle jejich vzpomínek odešla poslední řádová sestra v roce 1983.
V roce 2007 se klientky přestěhovaly do Domova Dědina, od té doby je objekt prázdný.
Historii kláštera má letopisecká komise zpracovanou poměrně dobře, ale stále ještě v ní zůstávají bílá místa. „Vlastně už jen jediné. Nevíme, jak dlouho zde fungoval sirotčinec, ale snad to zjistíme. Pátrá totiž i starosta Štěpán Jelínek. Sice z jiných důvodů, ale Opočno naštěstí není tak velké, aby se naše cesty nesetkaly.Starosta nám minulý týden téměř vyrazil dech. Získal totiž pro město kroniku Svatojanského ústavu, který začal v klášteře fungovat v roce 1951. Uvidíme, snad při pročítání této kroniky narazíme na informaci, co se stalo se sirotčincem," doufají členové komise.

Pozdrav od sestry TheodoryStarosta Opočna Štěpán Jelínek se osobně setkal s poslední žijící sestrou z řádu Kapucínů, která v opočenském klášteře působila od šedesátých let. Snažil se totiž mimo jiné dohledat i informace o movitém majetku, který byl tehdy součástí kláštera. Sestra dnes žije v Českých Budějovicích, ale na Opočno ráda vzpomíná.
Když se starosta rozjel za pamětnicí Svatojanského ústavu, jel tak trochu do neznáma. Ale setkání prý bylo úžasné. „Sestra Theodora je při svých 90 letech plná života. Chodí sice o holi, ale neuvěřitelně čile, ani schody jí nedělají problémy. A paměť? Tu by jí mohly závidět i mnohem mladší ročníky," mluví o své návštěvě starosta.
Vzpomínky na Opočno má prý Sestra Theodora stále živé. O tom, že jsou to vzpomínky krásné, svědčí určitě i její rozhodnutí věnovat městu zmíněnou kroniku Svatojanského ústavu.

Dana Marková