Zatím je to jen staveniště a ještě řadu příštích měsíců bude. V sousedství kruhové křižovatky U Jordánku se usadily stavební stroje, s jejíž pomocí se tu buduje druhá část obchvatu Opočna. Jeho stavba byla oficiálně zahájena v úterý slavnostním poklepáním kladívky na základní kámen. Ten jakoby symbolizoval i velký balvan, který Opočno tíží a jehož se po dokončení přeložky silnice zbaví.

"První etapa pro nás byla velice důležitá. Tato etapa je navazující. Sice se nám tou první ulevilo, ze středu města zmizely kamiony, těžká doprava, ale malinko se nám přesunula do jiné části Opočna. Tam byla velká nespokojenost, je tam spousta rodinných domů, podniky a doprava tam přináší silné otřesy, kterými trpí. Jsem ráda, že druhé etapa byla zahájena a těžká doprava bude odkloněna i z této části města. Nám pak zůstane Opočno jen pro návštěvníky, kteří sem přijedou osobními auty za krásami malebného městečka na úpatí Orlických hor," říká starostka Opočna Šárka Škrabalová.

Jak upozorňuje hejtman Martin Červíček, stavba obchvatu je významná vzhledem k dopravnímu napojení na nově dokončenou dálnici D11 do Jaroměře a také jako přístupová komunikace do Orlických hor.

Údolí překlene 130 metrů dlouhý most

Zakázku v hodnotě 219 milionů korun včetně DP vysoutěžily společnosti M-silnice a Eurovia. Celkové náklady dosáhnou 235 milionů korun i s DPH. Druhá etapa obchvatu naváže na první, která byla dokončena před necelými dvěma lety, a to od kruhové křižovatky U Jordánku. Bude o něco kratší než předchozí. Půldruhého kilometru dlouhý úsek však bude po technické i finanční stránce mnohem náročnější. Musí překlenout údolí Zlatého potoka, přičemž se stavbaři musí vypořádat se ztíženými geologickými podmínkami údolní nivy a bude třeba vybudovat tři opěrné zdi.

"Vzhledem k tomu je i termín zhotovení o něco delší. Z technicky zajímavých, náročných věcí bych chtěl vypíchnout speciálně čtyřpolový most zhruba o délce 130 metrů, dále i významné ochránění současné kanalizační stoky. Stavba se skládá zhruba ze sedmnácti objektů. Věřím, že i když každá stavba ovlivní negativně chod ve městě, chod dopravy, tím, že se pohybujeme v extravilánu, nebude tento vliv až tak zásadní. Nicméně bych chtěl požádat širokou veřejnost a hlavně občany Opočna, aby s námi měli po dobu výstavby schovívavost," uvedl Zdeněk Babka, místopředseda představenstva a výkonný ředitel společnosti M-silnice.

Na trase budoucího obchvatu nyní pracují i archeologové, kterým se tu podařilo objevit pozůstatky z dob germánského osídlení.

Nové chodníky a osvětlení kruhového objezdu

Součástí stavby jsou přeložky účelových komunikací, kanalizačních a vodovodních přípojek a veřejného osvětlení. Vyžádá si rovněž úpravu meliorací a rekultivaci okolí. Vzniknou nové chodníky a kruhová křižovatka získá nové nasvícení. S dokončením obchvatu se počítá do jara 2025. Větší dopravní omezení přinese až závěrečné napojení na stávající silniční síť.

"Práce už nyní probíhají podle harmonogramu, Jsem ráda, že se tuto silnici podařilo zařadit do našeho projektu na podporu průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a navázat na první etapu. Důležité je, že je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Určitě pomůže nejen řidičům, ale odlehčí i městu, " zmínila Jana Jiráňová, vedoucí Oddělení průmyslových zón v Královéhradeckém kraji CIRI.

Opočeňáci i návštěvníci města se přitom mohou těšit, že skončí i kodrcání po rozbitém průtahu městem. "Kraj bude investovat do oprav silnic, které byly státní a budou předány do správy krajské a do užívání města. Než se tak stane, budou opraveny," dodala starostka Šárka Škrabalová.