Města, ale i některé vesnice na Rychnovsku se musely od loňského března vyrovnat s nečekaně vysokým přílivem uprchlíků, které z domovů vyhnala válka na Ukrajině a ocitli se právě v podhůří Orlických hor. Jedním z měst, kam je osud zavál, se stal Vamberk.

"V březnu 2022 bylo ve městě Vamberk 101 osob s udělenou dočasnou ochranou. V říjnu 2022 jich bylo již 195 a k 6. březnu 2023 jich bylo 239. V poslední době přicházejí rodinní příslušnici již příchozích a hlavně osoby seniorského věku, kteří chtěli na Ukrajině zůstat, ale ztrátou domova na Ukrajině odešli a nepředpokládají, že se vrátí zpět," vysvětlila tajemnice Městského úřadu ve Vamberku Martina Jusková v rozhovoru pro Deník.

Jeho tématem byl projekt, týkající se začleňování válečných uprchlíků z Ukrajiny do života v tomto městě.

Z projektu integrace uprchlíků ve městě Vamberk.Z projektu integrace uprchlíků ve městě Vamberk.Zdroj: z archivu města

Kolik uprchlíků se ho nějakým způsobem zúčastnilo a co vůbec bylo jeho obsahem?

Projektu se účastnila valná většina uprchlíků, hned od příchodu došlo k intenzivní spolupráci a kontaktu s uprchlíky a koordinátorkou projektu a sociální pracovnicí a dalšími pracovníky města - nejprve jim byla poskytnuta základní pomoc - zajištěno bydlení, potravinová pomoc, další základní potřeby - oblečení a základní výbava, a to ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Vamberk, kteří uspořádali sbírku, a místními podnikateli.

Spolupracovali jsme s ubytovateli a spádovými obcemi, zajišťovali administrativní pomoc při získání finančních prostředků, doprovod do integračního centra, kontakt s úřady a bankami, šlo i o zajištění zdravotní péče, vzdělávání, poradenské činnosti, zaměstnání (i v organizacích města), organizační složka města Městská knihovna zajistila integrační kurzy, které fungují nepřetržitě.

Už připravený byt v Deštném v Orlických horách. Je jeden ze čtyř, které poskytla obec.
Rychnovsko mobilizuje všechny síly, uprchlíky je třeba ubytovat

Projekt už skončil, ale uprchlíci jsou tu stále…

I po ukončení projektu poskytujeme intenzivní zejména poradenskou činnost pro nově příchozí, ale ve velké míře i pro ty dříve příchozí, kterým se mění struktura problémů. Většina, která tady zůstala, má zájem si najít stabilní dlouhodobou práci, zázemí, bydlení, zdravotní péči a i těm se snažíme neustále poskytovat zejména poradenskou činnost a další pomoc, aby došlo k integraci do běžného prostředí.

Když se ohlédnete za uplynulým rokem, jak úspěšný podle vás projekt byl?

Projekt města Vamberk týkající se integrace uprchlíků ve Vamberku hodnotíme jako velice úspěšný, podařilo se integrovat osoby s dočasnou ochranou do přirozeného místního prostředí, naučit je samostatnosti, zlepšit jazykové dovednosti, podařilo se integrovat děti do mateřské školy a základní školy, se kterými úzce spolupracujeme. Některým se podařilo zajistit bydlení a zaměstnaní a stali jsme se pilířem v poradenské oblasti, která funguje nepřetržitě. Snažíme se vypořádat s různorodými a v čase se proměňujícími problémy osob s dočasnou ochranou.

Maksym Stanyka před rychnovským zámkem.
Rodina Maksyma Stanyky uvízla v okupované části, rychnovský lékař pomáhá jiným

Ohlasy jsou vesměs pozitivní, i když se zřídka setkáme také s předsudky vůči osobám s dočasnou ochranou. Převládá však radost z úspěchu integrace osob s dočasnou ochranou do přirozeného místního prostředí.