Zdejší vlakové nádraží, které je největším železničním uzlem na Rychnovsku, je v centru pozornosti již delší dobu. Tristní stav tohoto areálu si žádal celkovou rekonstrukci. Avšak najednou to nebude. První etapa, o jejímž průběhu jsme několikrát informovali, byla před nedávnem dokončena. Ale jak se vše bude vyvíjet dál?

Důvodem zmiňovaného rozkouskování oprav je skutečnost, že se zde prolínají vlastnické zájmy tří subjektů. Zrekonstruované přednádraží je ve vlastnictví města, které již se svou troškou do mlýna přišlo. Nyní je na řadě vlastník nádražních budov, tedy České dráhy.

Ty projekt rekonstrukce výpravní budovy připravují, a chtějí tak navázat na obnovu v přednádražním prostoru. Dříve avizovaný začátek prací ještě v tomto roce ale není pravděpodobný.

„Termín zahájení ani ukončení výstavby zatím není znám a bude záviset na zajištění finančních prostředků v rámci připravovaného plánu společnosti,“ sdělil Petr Šťáhlavský, mluvčí Českých drah s tím, že plánované práce by trvaly přibližně jeden rok.

Výše nákladů dosud nebyla přesněji stanovena, ale očekává se řádově v desítkách milionů korun. Mluvčí dále uvedl, že provoz nebude po dobu oprav omezen, nicméně může dojít k různým opatřením, jako například změnám příchodů a odchodů od vlaků nebo umístění pokladen.

Třetím vlastníkem, který se bude muset o náklady nutných oprav podělit, je Správa železniční dopravní cesty. Tato státní organizace je vlastníkem železniční infrastruktury, tedy kolejiště a nástupišť.

Mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Halla již dříve uvedl, že ještě letos vyberou jednu ze tří variant přestavby kolejiště: „Perony se postaví v každém případě. Ještě se rozhodne, jestli se zároveň s tím neudělají i úpravy pro zvýšení kapacity trati z Týniště do Častolovic. Třetí varianta by zahrnovala i elektrizaci.“

Rozhodnou se pro nejekonomičtější řešení, nechtějí udělat rekonstrukci a další rok na trať opět posílat stroje. „Letos se začne s přípravnou a projektovou dokumentací, uděláme všechno pro to, aby se příští rok začalo stavět,“ slíbil Pavel Halla.

První etapu celkové opravy nádraží již provedlo samo město. V rámci ní byla opravena okružní křižovatka, parkoviště pro 48 osobních automobilů, tří autobusové zastávky a čtyři osvětlené přechody pro chodce. Součástí úprav okolí je i výsadba pětadvaceti stromů, lavičky, odpadkové koše nebo nové veřejné osvětlení.

Tyto opravy začaly koncem dubna a dokončeny byly na konci srpna. Rozpočet investice činí 16,5 milionu, z čehož 60 procent hradila Evropská unie. Samotná kolaudace byla posunuta až na konec října, tedy poté, co bude v polovině měsíce provedena dosadba zeleně. Na základě předběžného opatření je však povoleno užívání stavby. „Odbor dopravy městského úřadu v Kostelci nad Orlicí reagoval velice pružně a druhý den po ukončení asfaltování bylo povoleno užívání,“ sdělil Jaroslav Matička, starosta Týniště.

Kromě radosti z upraveného okolí přináší stavba i některá nepochopení ze strany občanů. „Lidé nechápou, proč neopravíme nástupiště a jiné důležitější věci, když na tohle peníze máme. V našem majetku je ale pouze přednádraží, zbylé objekty mají jiné majitele, takže je nemůžeme opravovat,“ vysvětlil Jaroslav Matička.