Následně bude kvóta přidělená ministerstvem kultury (pro rok 2019 celkem 802 tisíc korun) rozdělena a do úterý 29. ledna obdrží žadatelé písemné oznámení o výši přiděleného příspěvku.

Termín uzávěrky příjmu podání kompletních žádostí o příspěvek se všemi přílohami je 28. února. Minimální podíl vlastníka na nákladech je 20 procent.