Nejběžnější otravy u psů a kočekOtrava čokoládou
Čokoláda, samotný kakaový prášek, čaj nebo i kolové produkty dle kvality obsahují různé koncentrace teobromínu, který je zodpovědný za toxicitu. Psům i kočkám může způsobit vážné zdravotní komplikace, otravu, dokonce i smrt. Příznaky: zvýšené, častější močení a zrychlený tep srdce, který může u psa v rámci otravy čokoládou přerůst až do srdeční arytmie.

Otrava jedy na hlodavce
Jedy obsahují látky pojmenované jako antikoagulační, které všeobecně snižují srážlivost krve, což má za následek úhyn zvířete na vykrvácení.

Otrava nemrznoucí směsí
Hlavní složkou nemrznoucí směsi byl dříve používán etylénglykol. Patří mezi jedny z nejnebezpečnějších látek pro domácí mazlíčky. V současné době je nahrazován bezpečnějšími variantami alkoholů.

Otrava pesticidy
Některé insekticidy se mohou vstřebat do organizmu již pouhým stykem 
s pokožkou nebo vdechnutím. Samozřejmostí je nedovolit výběh psům nebo kočkám v trávě nebo v okolí stromů s čerstvě aplikovanými pesticidy.

Otrava po uštknutí hadem
Na území České republiky dochází každoročně k několika málo případům.
Otrava vodními řasami
Otrava pokojovými květinami

Pod vrbou před městskou knihovnou někdo nalíčil na jejich čtyřnohé přátele zákeřnou návnadu, která mohla nevinnému zvířeti přinést smrt.

Do nakrájeného salámu nastrkal hřebíky a nebezpečné kousky uzeniny pohodil v centru města jen pár desítek metrů od frekventovaného náměstí F. L. Věka. V sousedství knihovny je klidová zóna, kam lidé chodí se svými pejsky na procházky. Na zmíněné letité vrbě se před časem dokonce zalíbilo sovám. Už vícekrát v posledních letech se na ní usídlilo několik kalousů ušatých, což je v centru města skutečnou raritou.

Městským strážníkům časovanou bombu nahlásilo několik mladých děvčat. „Životu nebezpečné plátky salámu s ostrými železnými hroty se naštěstí podařilo vysbírat," sdělil Deníku Petr Bene, pověřený vedením dobrušské městské policie. „Neměli jsme jistotu, že nalezené návnady jsou jediné, proto jsme se rozhodli preventivně upozornit na možné nebezpečí občany města."

Okamžité varování

Salám s hřebíky byl nalezen v pondělí odpoledne před čtvrtou hodinou. Na možnou hrozbu pro domácí zvířata dobrušské občany okamžitě upozornilo varující oznámení o nebezpečném nálezu v městském rozhlase.
Vloni se v Dobrušce hovořilo o otrávených návnadách na psy, ale nakonec se ukázalo, že šlo pouze o fámu. To v sousedním Opočně před předminulými Vánocemi řádil neznámý pachatel, který trávil psy. Během dvou týdnů na sklonku roku 2014 došlo ke třem otravám.

Opočenský veterinář Jaroslav Šedivý Deníku potvrdil, že se s největší pravděpodobností jednalo o jednu smrtelnou otravu. „Nikdy to nelze říct na sto procent, podle rychlosti průběhu nemoci a následné pitvy psa však můžu říci, že zemřel z devadesáti procent na otravu. Ostatní psi, které jsem v ordinaci vyšetřoval, měli pouhé infekční onemocnění," prozradil Šedivý.

Podle veterináře bylo těžké zpětně zjistit, zda psa někdo otrávil úmyslně, majitelé totiž zrovna nebyli doma.
Lidé v Opočně se dohadovali, zda šlo o náhodu nebo úmyslný čin. Starostka města případ trávení psů nahlásila Policii ČR. „Policisté případ prověřovali. Ovšem vzhledem k tomu, že se nepodařilo prokázat zavinění v tom smyslu, že by skutečně došlo k otravě, byl případ odložen," uvedla mluvčí rychnovské policie Alena Kacálková.

Cizí těleso proděraví žaludek

Jaký může být průběh toho, když zvíře stráví salám s hřebíky, vysvětlil Deníku rychnovský veterinář Tomáš Klícha. „Může dojít k celé řadě zdravotních komplikací. Nejpravděpodobnějším průběhem je to, že cizí těleso proděraví stěnu žaludku nebo střeva. Dojde k zánětu pobřišnice a dalším komplikacím, na jejichž konci může dojít i k úmrtí. Nebezpečí je rozhodně velmi vysoké. Požití hřebíku může skončit fatálně."

Bezdůvodné otrávení psa je přestupkem, za který lze uložit pokutu až půl milionu korun. Pokud se lidé ve svém okolí setkají s usmrcením psa jeho otrávením, můžou se obrátit na příslušnou krajskou veterinární správu, která následně, zjistí-li, že byl porušen zákon na ochranu zvířat proti týrání, dá podnět městskému úřadu příslušné obce s rozšířenou působností. Městský úřad je následně povinen vyrozumět příslušnou krajskou veterinární správu do jednoho měsíce od podání podnětu o učiněných opatřeních a po vydání rozhodnutí též o výsledku řízení.

Příznaky otravy a první pomoc

Nejzřetelnějšími příznaky otrav je obecně zvracení, průjem, skleslost a malátnost psa, nechutenství, u některých jedů slinotok, rozšíření 
nebo zúžení zornic, snížení tělesné teploty, u jedů na bázi warfarinu 
příznaky vnitřního krvácení (bledost sliznic, malátnost, skleslost, 
krvácení z přirozených tělních otvorů a do podkoží, srdeční slabost).

PRVNÍ POMOC: při podezření z otravy je důležité co nejdříve vyvolat 
u psa zvracení, čímž dojde k vyprázdnění žaludku. K tomu je možné použít silný roztok kuchyňské soli (do vody jedna polévková lžíce soli na psa). 
Po vyprázdnění žaludku a odeznění dávivých příznaků je vhodné podat projímadlo (např. 20 až 30 g jedlého oleje) a následné podání 2 až 5 tablet živočišného uhlí (celkem až 25-30 tablet na psa) bud' ve formě prášku (navlhčený), nebo v tabletách (navlhčené nebo rozpuštěné 
ve vodě). V každém případě je nutné vyhledat odbornou pomoc veterinárního lékaře, vhodné je zajistit část podezřelého krmiva k chemickému vyšetření, které zprostředkuje veterinární lékař. www.cz-pes.cz

Co říká zákon na ochranu zvířat proti týrání?

Dle § 5 č. 246/1992 Sb. nesmí nikdo bez důvodu usmrtit zvíře.

Důvodem k usmrcení zvířete může být jen:

• využití produktů hospodářského zvířete,
• slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická 
 nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete, 
 jsou-li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením,
• bezprostřední ohrožení člověka zvířetem,
• výkon práva myslivosti a rybářství,
• nařízené mimořádné veterinární nebo hygienické opatření 
 při ochraně před nákazami,
• ukončení pokusu na pokusném zvířeti, 
 není-li v projektu pokusů stanoveno jinak,
• regulování populace zvířat v lidské péči a volně žijících zvířat,
• deratizace a opatření v boji proti škodlivým organismům,
• uložené zvláštní opatření v případě nemožnosti identifikovat zvíře podle zvláštních právních předpisů.