Do dvanáctého ročníku ankety, kterou vyhlašuje spolek Arnika, nominovali lidé 93 alejí a stromořadí z celé republiky. Národní vítězkou se stala lipová alej na Uhlířském vrchu v Bruntále, ta dobrušská pak obsadila celkově krásné 10. místo.