„Pokud někdo ztratí zaměstnání a nepodaří se mu najít jiné pracovní místo, může mu pomoci úřad práce. V případě, že dostal výpověď od zaměstnavatele a nechcete s hledáním jiného zaměstnání čekat až do skončení pracovního poměru, má možnost požádat o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání,“ vysvětluje vedoucí oddlění trhu práce při rychnovském ÚP Hana Kasperová.

V případě, že již pracovní poměr skončil, může občan požádat úřad práce v místě svého trvalého pobytu o zprostředkování zaměstnání. Pro občany s trvalým pobytem v bývylém okrese Rychnov nad Kněžnou sídlí příslušný úřad v ulici Štemberkova 1433. Občané z Dobruška a Opočenska žádají o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání na dislokovaném pracovišti úřadu práce v Dobrušce, náměstí F.L.Věka čp. 26.
„Vždy je nutné vyplnit Žádosti o zprostředkování zaměstnání (část 1 a 2) a pokud se žadatel rozhodne požádat i o podporu v nezaměstnanosti, vyplní ještě Žádost o podporu v nezaměstnanosti. Lze také vyplnit elektronickou verzi těchto žádostí na internetových stránkách: www:http://portal.mpsv.cz,“ radí vedoucí pracovnice.

Výhodou elektronické verze je, že žádost nezaměstnaný vyplní v klidu doma a data vyplněná v žádosti o zprostředkování zaměstnání lze použít také v žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Žádost o zprostředkování zaměstnání je však třeba podat osobně. Jejich zaslání poštou nebo elektronicky totiž zákon neumožňuje.

Do evidence uchazečů o zaměstnání je žadatel zařazen ode dne podání žádosti o zprostředkování zaměstnání. „Jestliže je požádáno o zprostředkování zaměstnání nejpozději do tří pracovních dnů po skončení zaměstnání, bude uchazeč zařazen do této evidence ode dne následujícího po skončení zaměstnání. Pokud například skončí pracovní poměr 31.5.2009, potom je třeba se na úřadu práce zaevidovat mezi 1. 6. až 3. 6.2009. Ačkoli uchazeč podá žádost 2.6.2009 nebo 3.6.2009, v evidenci uchazečů o zaměstnání bude veden vždy od 1.6.2009. Pokud by na tyto dny vycházel státní svátek nebo sobota či neděle, lhůta by se o tyto dny prodloužila. Úřad práce zájemce do evidence zařadí, jestliže splňují podmínky stanovené zákonem o zaměstnanosti. Nesplňují-li tyto podmínky, vydá úřad práce rozhodnutí o nezařazení do evidence.

Je třeba upozornit, že vždy se žádá o zprostředkování zaměstnání. Nelze žádat jen o podporu v nezaměstnanosti uchazečů o zaměstnání. Také nelze žádat o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání jen proto, aby uchazeč získal nárok na sociální dávky,“ upozornila Kasperová.

Pro mladou ženu z Kostelecka byla první evidence na ÚP stresující. „Když člověk přijde o práci je z toho vynervovaný a pak ještě chodit po úřadech. Nemohu říci, že bych v Rychnově narazila na nepříjemné úředníky, ale chyběla mi větší informovanost,“ reagovala na dotaz žena, která dokončila dvouletou ekonomickou školu bez maturity. „Když jsem tehdy přišla, bylo mi řečeno, že pro mé vzdělání práce není, že je požadavek na maturitu. Nikdo mi však zde neporadil, že si mohu bezplatnou nástavbou maturitu dodělat. Když jsem se to dozvědla, bylo již pozdě, protože to zrušili,“ zavzpomínala dnes již zaměstnaná žena, která potencionálním žadatelům radí, aby si ve vlastním zájmu dopředu nastudovali a nebo si nechali poradit, na co všechno mají nárok.

Pro podobné případy na ÚP již funguje oddělení poradenství, kam se může každý obrátit.

Co je třeba mít s sebou na ÚP?

Na první návštěvu úřadu práce je třeba mít s sebou platný občanský průkaz nebo jiný doklad, kterým lze prokázat svoji totožnost a místo trvalého pobytu. Dále je třeba sebou vzít doklad o ukončení pracovního poměru, potvrzení OSSZ o době vedení v evidenci osob samostatně výdělečně činných, potvrzení o ukončení studia apod. Pokud je k dispozici potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění. Tyto doklady je třeba vzít s sebou. V případě, že tyto doklady nejsou, je možno si na úřadu práce vyžádat formulář potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, který je třeba předložit zaměstnavateli k vyplnění, rovněž je možné si tento formulář stáhnout elektronicky na adrese http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.